tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen PIC18F452 Robot Yüz 5 Servo Motor Kontrolü ile 2717 yazısı var. Yazar;