tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen Güneş Pili ile Şarj Edilen Pillerin kontrolü PIC16F88 ile 2717 yazısı var. Yazar;