tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen PIC18F2620 PC üzerinden RF ile Display Kontrolü ile 2717 yazısı var. Yazar;