tarihinde yayımlanan PIC18F2550 PID Motor Kontrol Labview ile 2716 yazısı var. Yazar