tarihinde yayımlanan PIC18F2550 PID Motor Kontrol Labview ile 2747 yazısı var. Yazar