tarihinde yayımlanan PIC16F88 ile Röleli Zamanlayıcı ile 2716 yazısı var. Yazar