tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen PIC16F877 LM741 Göstergeli Sıcaklık Kontrol Sistemi ile 2717 yazısı var. Yazar;