tarihinde yayımlanan 04.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F877 PIC16F84 Genel Amaçlı Kumanda Modülü ile 2717 yazısı var. Yazar;