tarihinde yayımlanan PIC16F877 PIC16F84 Genel Amaçlı Kumanda Modülü ile 2728 yazısı var. Yazar