PIC16F877 ile 3 oda 1 salon ev için hırsız alarmı

| Mayıs 14, 2023 Tarihinde güncellendi
PIC16F877 ile 3 oda 1 salon ev için hırsız alarmı

Bu çalışmada PIC 16F877 mikrodenetleyicisi kullanılarak üç oda bir salon evin güvenlik sistemi gerçekleştirilmiştir ve hırsız alarm sistemi uygulaması için maket ev yapılmıştır. Bu uygulamada sistem kontrolünde PIC 16F877 kullanılması nedeniyle tasarımı kolay, kullanımı kolay ve maliyeti düşük bir hırsız alarm sistemi gerçekleştirilmiştir. Bir hırsız alarm sisteminde bulunması gereken özellikler göz önüne alınarak program geliştirilmiş olup bu program PIC16F877 mikrodenetleyicisi içerisine yüklenmiştir.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

PIC, mikrodenetleyicisinin bu uygulamada kullanılması ile, piyasadaki eş sistemlere göre daha ucuz ve daha az yer kaplayan kullanımı kolay ve az elemanla gerçekleştirilen bir hırsız alarm sistemi meydana gelmektedir. Bu çalışmada bir PIC (Peripheral Interface Controller) mikrodenetleyicisi için program yazmak ve geliştirmek üzere, “PIC BASIC” gibi yüksek seviyeli program kullanılmıştır.

Bölüm II’de bu uygulamayı gerçekleştirmek için gerekli eleman ve yöntemlerden bahsedilmiştir. Bölüm III’de bu uygulamada kullanılan PIC16F877 ye ait temel bilgiler ve bağlantı şemaları verilmiştir. Bölüm IV’de hırsız alarm sisteminin ve sensörlerin çalışma prensibinden ve özelliklerinden bahsedilmiştir. Bölüm V’de ise bu uygulamada PIC’e yüklenerek hırsız alarm sisteminin çalışma şeklini belirleyen ana program verilmiştir. Bölüm VI’da ise sonuç ve öneriler bulunmaktadır.

ELEMANLAR VE YÖNTEM

Program Geliştirme Yazılımı (PIC BASIC PRO)
PIC BASIC PRO Komut Seti
Değişkenler ( VARIABLES )
Etiketler ( LABELS )
Nümerik Sabitler ( NUMERIC CONSTANTS )
Portlar
Zaman Gecikmesi ( PAUSE )
Döngü Düzenlemek ( FORNEXT )
Kontrol Komutları (IFTHEN)
Kesmeler ( INTERRUPTS )
INTCON Register
Kesme Kaynakları
TMR0 Sayıcı/Zamanlayıcısı
OPTION Register
Prescaler Kullanılması
Microcode Studio
Programlama Yazılımı
Programlama Devresi
Kişisel Bilgisayar
Uygulama Devresi

PIC16F877 MİKRODENETLEYİCİSİNE AİT TEMEL BİLGİLER
PIC16F877 Mikrodenetleyicisinin I/O (Giriş/Çıkış) Portları
PIC16F877 Mikrodenetleyicisinin Besleme ve Genel Çalışma Bağlantısı

HIRSIZ ALARM SİSTEMİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

HIRSIZ ALARM SİSTEMİ İÇİN PROGRAM DEVRE
UYGULAMALARI
Uygulama Devresi
Program Akış Şeması

ŞEKİLLER DİZİNİ

KESME İŞLEMİNİN SEMBOLİK OLARAK GÖSTERİMİ
MİCROCODE STUDİO ANA SAYFASI
PROPIC MENÜSÜ
PIC PROGRAMLAMA DEVRESİ
12V DC GÜÇ KAYNAĞI DEVRE ŞEMASI
3*4MATRİS TUŞ TAKIMI ŞEMATİĞİ ve PIC’e BAĞLANTISI
BUZZER BAĞLANTI ŞEMASI
HIRSIZ ALARM SİSTEMİ İÇİN YAPILAN MAKET EV
PIC16F877PİN ŞEMATİĞİ
PIC16F877 GENEL ÇALIŞMA DEVRESİ
UYGULAMA DEVRESİ
PROGRAM AKIŞ ŞEMASI

ÇİZELGELER DİZİNİ
Çizelge PIC BASIC PRO KOMUT SETİ
Çizelge İNTCON REGİSTER
Çizelge OPTİON REGİSTER
Çizelge PRESCALER DEĞERLERİ

Kaynak: PIC16F877 Üç oda bir salon için hırsız alarm Hazırlayan:Selçuk KAHYALAR teşekkürler.

pic16f877-ev-icin-hirsiz-alarmi

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2008/03/03 Etiketler: , , , ,Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir