PIC16F877 İle lcd göstergeli renk algılayıcı devresi

| Mayıs 26, 2023 Tarihinde güncellendi
PIC16F877 İle lcd göstergeli renk algılayıcı devresi

PIC 16F877 İLE RENK ALGILAYICI DEVRESİ PICBASIC PRO Bu devrede PIC 16f877 mikrodenetleyicisi kullanılarak LCD (Liquid Crystal Display) üzerinde renk algılayıcı uygulaması yapılmıştır. Devre tasarımı ve baskı devre işlemleri için Proteus ISIS ve Proteus ARES programları kullanılmıştır.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Devrenin çalışma mantığı kapalı bir ortamda LDR’nin sırayla yanıp sönen ledlerin yaydığı ışıktan etkilenerek direncini değiştirmesi esasına dayanır.

LDR önüne konan cisimden yansıyan ışığın etkisiyle analog bir sinyal üretir bu sinyal 16F877 mikrodenetleyicisinin ADC pinlerinden PORTA.0 ‘a girilerek ölçüm yapılır. Bu devrede daha önce belirlenmiş renkli kartonlar LDR önüne konarak her rengin kendine ait sinyal tablosu çıkarılmıştır.

led-rengi-renk-toblosu

Elde edilen tablodan MAVİ rengin toplamda 515-525 aralığında YEŞİL rengin 505-515 aralığında KIRMIZI renginse 490-500 aralığında olduğu gözlenmiştir. Bu değerler kullanılarak LDR önüne konan cismin rengi algılanmaktadır. Ölçüm yaparken cisimle LDR ve ledlerin önünü tamamen kapatmalısınız.

LDR BAĞLANTISI

ldr-baglantisi

LDR şekildeki gibi üç ledin ortasında olacak şekilde delikli pertinaksa lehimlenir ve direnç bağlantıları yapılır. Daha sonra devremizin sensör kısmını kapatacak şekilde herhangi bir kutu, kapak vs. ve ledlerin etrafını kapatmak için siyah renkli kartondan bir üçgen şekli yapılır.

NOT: Devre içinde LDR’den gelen sinyal kablosuna paralel bir led koyarsanız bu değerlere yakın değerler bulursunuz. Değerleri bu şekilde bulmak için direnç denedim ama elimde 330Ω’dan küçük direnç olmadığı için çok küçük değerler çıkıyordu bende led bağladım 🙂

Ön panel Görünümü

renk-algilayici-on-panel-lcd-buton

1: Renk algılama işlemine başlama butonu

Devre şeması ve baskı devre alt üst görünüm
pic16f877-picbasic-pro-renk-algilayici-devre-semasi pic16f877-picbasic-pro-renk-algilayici-baski-devre pic16f877-picbasic-pro-renk-algilayici-pcb

NOT: Bu devreyi kronometre ve geri sayım devresinde kullanmak için yapmıştım dolayısıyla yanyana olan 10kΩ dirençlerden sadece PORTA.4 pinine direnç bağlamalısınız.

Malzeme listesi ve fiyatlar

renk-algilama-malzeme-listesi

Devreye ait mikrodenetleyici kodları MicroCode Studio PlusPICBASIC PRO derleyicisinde yazılmış ve derlenmiştir. Derleme işlemi için bilgisayarınızda PBP246 ve MPASM assembly derleyici dosyaları bulunmalıdır.

'****************************************************************
'* Name  : UNTITLED.BAS                   *
'* Author : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]          *
'* Notice : Copyright (c) 2009 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*     : All Rights Reserved                *
'* Date  : 07.04.2009                    *
'* Version : 1.0                        *
'* Notes  :                          *
'*     :                          *
'****************************************************************
PORTA=0:PORTB=0:PORTC=0
TRISA=%00010001  'Bit0 ve bit 2 giriş diğerleri çıkış yapıldı
TRISB=%00000001  'PortB tuş takımı için ayarlandı 1-2-3 giriş diğerleri çıkış
TRISC=%10000000  '7. bit'e tuş bağlandı giriş oldu     '

'-----------------------------------------------------------------
@ DEVICE PIC16F877           'işlemci 16F876
@ DEVICE PIC16F877, WDT_on       'Watch Dog timer açık
@ DEVICE PIC16F877, PWRT_ON       'Power on timer açık
@ DEVICE PIC16F877, PROTECT_OFF     'Kod Protek kapalı
@ DEVICE PIC16F877, XT_OSC       'XT osilatör kullanılacak
'-----------------------------------------------------------------
DEFINE LCD_DREG		PORTB	'LCD data bacakları hangi porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT		4		'LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_EREG		PORTB	'LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_EBIT		3		'LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
define LCD RWREG  PORTB  'LCD R/W Bacağı Hangi Porta bağlı?
define LCD_RWBIT  2    'LCD R/W Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_RSREG	PORTB	'LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT	1		'LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı ?
DEFINE LCD_BITS		4		'LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES	2		'LCD Kaç sıra yazabiliyor
DEFINE OSC 4
DEFINE ADC_BITS	 8	    'A/D çevirim sonucu kaç bit olacak
DEFINE ADC_CLOCK 3	    'Clock kaynağı (3=rc)
DEFINE ADC_SAMPLEUS 100
'-----------------------LCD KARAKTER TANIM [BAŞLA]------------------------
LCDOUT $FE,$40, $04, $00, $0E, $04, $04, $04, $0E, $00  'CGRAM 0. "İ"
LCDOUT $FE,$48, $0E, $11, $10, $10, $11, $0E, $04, $00  'CGRAM 1. "Ç"
LCDOUT $FE,$58, $00, $0E, $11, $11, $11, $11, $0E, $00  'CGRAM 3. "LED OFF"
LCDOUT $FE,$60, $00, $0E, $1F, $1F, $1F, $1F, $0E, $00  'CGRAM 4. "LED ON"
'----------------------LCD KARAKTER TANIM [BİTİŞ]-----------------------
OPTION_REG.7=1  'Pull up dirençleri İPTAL
ADCON1=%00000100 'PORTA.0 VE PORTA.1 ANALOG DİĞERLERİ DİGİTAL
HAM   VAR BYTE
KIRMIZI VAR BYTE
YESIL  VAR BYTE
MAVI  VAR BYTE
SYMBOL TUS=PORTA.4
symbol LED_KIR=PORTA.1
SYMBOL LED_YES=PORTA.2
SYMBOL LED_MAV=PORTA.3
INPUT PORTA.0
'------------------------------------------------------------------------
LOW PORTB.2
LCDOUT $FE,1
PAUSE 300
LCDOUT $FE,$86, "RENK"
LCDOUT $FE,$C0,"ALGILAMA ","S",0,"STEM",0
PAUSE 1500
'----------------------------OKUMA OLCME [BAŞLA]---------------------------
BASLA:
   LCDOUT $FE,1, "ALGILAMA ",0,1,0,"N"
   LCDOUT $FE,$C0,"BUTON'A BASIN..."
   PAUSE 200
   IF TUS=0 THEN ALGILA
   GOTO BASLA
ALGILA:
   LCDOUT $FE,1
   HIGH LED_KIR
   LCDOUT $FE,$80, "C",0,"SM",0,"N RENG",0,"N",0
   LCDOUT $FE,$C0,"ALGILIYOR  ",3,3,4
   PAUSE 200
   GOSUB ADCAL
   KIRMIZI=HAM
   PAUSE 200
   LOW LED_KIR

   HIGH LED_YES
   LCDOUT $FE,$80, "C",0,"SM",0,"N RENG",0,"N",0
   LCDOUT $FE,$C0,"ALGILIYOR  ",3,4,3
   PAUSE 200
   GOSUB ADCAL
   YESIL=HAM
   PAUSE 200
   LOW LED_YES

   HIGH LED_MAV
   LCDOUT $FE,$80, "C",0,"SM",0,"N RENG",0,"N",0
   LCDOUT $FE,$C0,"ALGILIYOR  ",4,3,3
   PAUSE 200
   GOSUB ADCAL
   MAVI=HAM
   PAUSE 200
   LOW LED_MAV

'-----------------OKUMA OLCME [BİTİŞ]----------------------------------   

RENK_BUL:
    IF KIRMIZI+YESIL+MAVI=>490 AND KIRMIZI+YESIL+MAVI=<500 THEN GOTO KIRMIZI_RENK
    IF KIRMIZI+YESIL+MAVI=>505 AND KIRMIZI+YESIL+MAVI=<515 THEN GOTO YESIL_RENK
    IF KIRMIZI+YESIL+MAVI=>515 AND KIRMIZI+YESIL+MAVI=<525 THEN GOTO MAVI_RENK      

   LCDOUT $FE,1, "OKUMA VEYA HESAP"
   LCDOUT $FE,$C0," HATASI VAR !!!"
   pause 2000
   goto BASLA

KIRMIZI_RENK:
   LCDOUT $FE,1, "C",0,"SM",0,"N RENG",0," "
   LCDOUT $FE,$C0,"==> KIRMIZIDIR"
   PAUSE 100
   IF TUS=0 THEN GOTO BASLA
   GOTO KIRMIZI_RENK
YESIL_RENK:
   LCDOUT $FE,1, "C",0,"SM",0,"N RENG",0," "
   LCDOUT $FE,$C0,"==>YESILDIR"
   PAUSE 100
   IF TUS=0 THEN GOTO BASLA
   GOTO YESIL_RENK
MAVI_RENK:
   LCDOUT $FE,1, "C",0,"SM",0,"N RENG",0," "
   LCDOUT $FE,$C0,"==> MAVIDIR"
   PAUSE 100
   IF TUS=0 THEN GOTO BASLA
   GOTO MAVI_RENK

ADCAL:
   ADCIN PORTA.0,HAM
GIT: IF ADCON0.2=1 THEN GIT
   RETURN
   END

Teşekkür: Bu devreyi yaparken bilgilerinden yararlandığım Mine Cüneyitoğlu ve ETE hocamıza değerli bilgilerini internette paylaştıkları için teşekkür ederim.

Projenin yapım aşaması tamamlanmış hali ve test aşamalarına ait resimler

pic16f877-pic-basicpro-renk-algilayici

renk-algilayici-trimpot

renk-algilayici-led

cisim-renk-algilama-baslangic

pic16f877-pic-basicpro-renk-algilayici-2

renk-algilayici-mavi-test

renk-algilayici-yesil-test

renk-algilayici-kirmizi-test

okum-veya-hesap-hatasi-var

mavi-isik

yesil-isik

PIC16F877 İle renk algılayıcı devresine ait tüm dosyalar proteus simülasyon ares pcb ve kaynak picbasic pro yazılım;

pic16f877-ile-renk-algilayici-devresi

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2009/04/07 Etiketler: , , , , , ,60 Yorum “PIC16F877 İle lcd göstergeli renk algılayıcı devresi

 1. fikretfikret

  güzel çalışma kpss sınavı bitirince yapmak isterim

  CEVAPLA
 2. KonyaliKonyali

  teşekkür ederim bahram arapça olduğu için pek bişey anlamadım ama yinede sağol

  CEVAPLA
 3. ebubekirebubekir

  Konyalı kardeşim bu baskı devrede lcdyi nasıl bağlayacağız baskı devre üzerinde numaralandır hele bir de picin 33 bacağı kullanılmadığı halde baskı devrede yol yapılmış açıklarmısın devreyi yapacamda

  CEVAPLA
 4. KonyalıKonyalı

  arkadaşım yazıda da belirttiğim gibi baskı devre aslında kronometre ve geri sayım sayıcı devresinin kartı o yüzden bazı pinler açıkta kalıyor. lcd ve diğer tüm bağlantılara ait açıklama ve şemalar yazıda belirtilmiş direk pinler yazmıyor ama sanırım şemadan ve pic yazılımdan yararlanarak bulabilirsiniz. kolay gelsin

  CEVAPLA
 5. erdemerdem

  Bu devreyi hazır çalışır vazıyette nasıl bulabiliriz yardımcı olurmusunuz

  CEVAPLA
 6. KonyalıKonyalı

  sanırım hiçbi yerde bulamazsınız birilerine yaptırmanız gerekir konya veya çevresindeyseniz ben yardımcı olurum

  CEVAPLA
 7. ebubekirebubekir

  konyalı arkadaşım sensör kısmında trimpot kullanmışsın doğrumudur hiç bu kısımdan bahsetmemişsin bu trimpot ne için kullanılacak.similasyon devresinde ldr simgesi olarak anladım

  CEVAPLA
 8. ebubekirebubekir

  Arkadaşım devreyi yaptım hazır dorumda yanlız trimpot koymamışım şimdi bu trimpotu smilasyona göre anlatırsam LDRnin bir ucunu 5vta bağlı 470ohm direncin ucuna diğer ucunu potun 1.ucuna bağlayacam. Öyle anladım yazıdan bir yardımcı olabilirseniz çok iyi olur.

  CEVAPLA
 9. konyalıkonyalı

  arkadaşım o trimpotu normalde ortamnın aydınlığına göre devreyi kalibre etmek için koymuştum sonra uygulamada anlamsız olduğunu gördüm. haklısın o konu hakkında birşey yazmamışım kusura bakmayın. Bu arada ldr ‘yi direkt 5v a bağlarsanız daha rahat okuyor yani bir ucu 5v diğer ucu toprak olacak şekilde.

  CEVAPLA
 10. ebubekirebubekir

  merhaba arkadaşım devre rengi algılamadı ne yapmalıyım.ldr bağlantısını resimdeki gibi yaptım doğrumudur.Rengin sinyal tablosunu nasıl çıkardın biraz bahsetsen belki benim ldrnin direnç değerleri uymuyordur.ben kendi değerleri girsem.benim ldr biraz daha büyük farkedermi.ldrnin bağlantı resmi link g.imagehost.org/0621/devre.png

  CEVAPLA
 11. ceyhunceyhun

  Arkadaşlar bu devreyi mayıs(2009) sonuna kadar bu devreyi çalışır biçimde bulmam lazım
  elinizde hazır varsa veya mayıs sonuna kadar yapabilirseniz bana bu adresten mail atın
  konyalı arkadaşım snde varsa ekle beni konuşalım
  [email protected]

  CEVAPLA
 12. muratmurat

  selam arkadaşım ben myo 2. sınıf öğrencisiyim ve sistem analizi dersinde proje olarak bu devreyi aldım yanlız bir sorunum var ne yaptıysam açılışta lcd de görüntü alamadım bir de mclr yi boşta bırakmışsın bundan dolayı bir problem olur mu? yardım edersen sevinirim bu cuma teslim edicem bir fikrin varsa

  [email protected]

  dan bana ulaşabilirsin şimdiden teşekkürler…

  CEVAPLA
 13. behçetbehçet

  Arkadaşlar ldr ve ledlerin açık bağlantısı var mı? ve devreye nasıl bağlayacağız,

  CEVAPLA
 14. KonyalıKonyalı

  ldr ve led bağlantılarını devre şemasına bakarak yapabilirsiniz picin gerekli pinlerine 3 led ve 3 direnci seri bağlayın ldr yide şekildeki gibi ortalarına denk gelecek şekilde lehimleyin
  kolay gelsin

  CEVAPLA
 15. mustafamustafa

  Selam konyalı arkadaşım bende konyadanım bu projeyi yaptım ama ekrandan görüntü alamadım önümüzdeki hafta hocaya teslim edeceğim bana çok acil yardım gerekiyor [email protected]

  CEVAPLA
 16. elomaneloman

  devrenini hex kodunu tam olarak verebilecek olan var mı ?

  mplab ile dermeye çalıştık sürekli sorun oldu.

  Yardımlarınızı rica ediyorum

  CEVAPLA
 17. elomaneloman

  hex kodu hata veriyor. Yani devre çalışmıyor. ayrıca devrede kullanılan ldr kaç k ohm luk ?

  CEVAPLA
  1. gevvgevv

   İsis programında ldr olmadığı için simülasyonda potans kullanılmış devrede kullanılan “LDR” standart ben hiç omajlarını sormadım şimdiye kadar 🙂 neredeyse tüm malzemecilerde aynı tip bulunur kritik bir parça değil hex yazılımı için bir şey söyliyemem programlama bilgim yok “Konyalı ” arkadaşımız bilir ama hex yazılımı ne gibi bir hata hata veriyor simülasyon sırasındamı hata veriyor yoksa pic`e yazarkenmi birde buradaki projeyi incelemenizi öneririm iyi çalışmalar

   CEVAPLA
 18. elomaneloman

  Nasıl önemli değil ? Asm kodlarında direnç değerlerine göre renk kararı veriliyor. Aynı ışık alında 5 K lık ldr ile 10 K’lık ldr nin göstereceği değerler farklı oluyor. Dolayısı ile hata alıyoruz. Asm içinde değişim yapalım dedim . Ama burda verilen asm ile proje dosyasında verilen asm birbiriden çok farklı.

  Ayrıca devre isis simülasyonu sırasında da okuma hatalı veriyor. Bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum

  CEVAPLA
 19. KonyalıKonyalı

  ldr nin omajını bilmiyorum ama farklı bile olsa okunan ADC değerlerini kendinize göre ayarlayarak sonuç elde edebilirsiniz. Ayrıca hex dosyası nasıl bi hata verdi ben aynı dosyayı kullandım ve sorun olmadı. Ekranda görüntü alamama problemi büyük ihtimalle bağlantı uçlarınız doğru değildir yada kontrast problemiz vardır. Kaynak kodu mblap ta derleyemezsiniz çünkü picbasic ile yazdım dolayısıyla microcode studio plus veya muadili bi yazılım kullanmalısınız.
  Kolay gelsin

  CEVAPLA
 20. KonyalıKonyalı

  IF KIRMIZI+YESIL+MAVI=>490 AND KIRMIZI+YESIL+MAVI=505 AND KIRMIZI+YESIL+MAVI=515 AND KIRMIZI+YESIL+MAVI=<525 THEN GOTO MAVI_RENK

  işlemci algılanan rengi burada çözüyor. Yani 500,515,525 gibi değerleri kendiniz ldr değerinize göre belirtmelisiniz. Yazıda zaten bu değerlerin nasıl bulunduğu anlatılıyor. Ayrıca sizin düzenlemeye çalıştığınız asm kod picbasic derleyicisinin ürettiği asm kodlardır. Dolayısıyla asıl picbasic kodu dururken o kodlarla uğraşmak vakit kaybı. Devre isiste çalışmıyor doğrudur belirtilen adc değerlerini üretecek değerde bi pot koyarsanız çalışır 😀

  CEVAPLA
 21. cigognecigogne

  Arkadaşlar; bu devreyi yalnız 3 renkle sınırlı olmadan tüm renkleri algılayabilecek şekilde yapabilirsiniz. Size tavsiyen oldukça başarılı bulduğum TAOS firmasınca üretilen TCS230 renk sensörünü kullanmanız. Başarılar dilerim.

  CEVAPLA
 22. hasan+velihasan+veli

  Paylaşım için sağolun biz bu devreyi yapmaya çalışacağız ama 5 metre mesafeden algılamasını istiyoruz bir fikri olan varsa lütfen paylaşsın teşekkürler.

  CEVAPLA
 23. Davut Naci KayaDavut Naci Kaya

  5 metre oldukça fazla bir mesafe. Ama aklıma lazer ışığı ile belki olabileceği geldi. Rengi belirlenecek kağıttan yansıyan lazer ışığının tekrar toplanması. Veya infrared ledler ile olabilirmi?

  Her rengin ışığa tepkisi farklıdır. Renk koyulaştıkça ışığı yansıtma oranı düşer. Renk beyaza yaklaştıkça yansıtma oranı artar. Sadece bir fikir, böyle bir devre olup olmadığını da bilmiyorum kolaygelsin…

  CEVAPLA
 24. konyalıkonyalı

  5 metreden herhangi bir sensörle algılama yapabileceğinizi sanmam ancak bir webcam aracılığıyla bilgisayara kontrol ettirebilirsiniz

  CEVAPLA
  1. tugberktugberk

   bu projeyi bir webcam aracılığıyla bilgisayara kontrol ne şekilde ettirebiliriz.yardımcı olmanız mümkün müdür?

   CEVAPLA
 25. beyzabeyza

  ben bu devreyi eksizsiz yaptım herşey normal ama lcd’ye data gelmiyor. lcd test ediyorum çalışıyor karakterler görünüyor.tekrar devreye taktığımda çalışmıyor..bunun nedeni ne olabilir ben bulamadım.yada neyı yanlış yapmış olabilirim..

  CEVAPLA
 26. texastexas

  merhabalar.ben de aynı şekilde devreyi eksiksiz kurdum.LCD ve PIC normal olarak çalışıyor fakat benim sorunum algılama kısmında.LDR etrafını kapatmama rağmen hep hatalı okuma alıyorum.Bu algılama sorununun herhangi bir çözümü var mı ? yardımcı olabilirseniz sevinirim.

  CEVAPLA
 27. KonyalıKonyalı

  Beyza büyük ihtimalle lcd bağlantılarını yanlış yapıyorsun.
  Texas kullandığın ldr omajı farklı olabilir, ledlerin parlaklığından kaynaklanabilir veya algılamaya çalıştığın renklerin tonu farklıdır programda küçük değişiklikler yaparak okuduğun rengin değerini lcd de göster ve elde ettiğin değerleri kullanarak programı tekrar düzenle.
  Kolay gelsin

  CEVAPLA
 28. alperalper

  merhaba konyalı ben alper bu devreyi nasıl yapacağıma dair bilgiler yok sadece resimler ve proglamlar var bağlantıları nasıl yapacağımı bilmiyorum ve ayrıca siz devrede lcd’i lmd61 kullanmışsınız başka bir lcd i kullansak çalışırmı? yardımcı olursanız sevinirim…

  CEVAPLA
 29. Bilge KağanBilge Kağan

  bunu 4 renkli yapmak için ne yapmamız gerekiyor ?

  CEVAPLA
 30. KonyaliKonyali

  Ben bu devreye birde sarı led ekleyerek 12 renk okuyan bi devre yapmıştım ama burda paylaşmaya vaktim olmadı ledlerin aktif olma sırasını ve süreleriyle oynayarak renk sayısını artırabilirsiniz. yani 4 led için (kırmızı,mavi,yeşil,sarı) 14 farklı şekilde sıralama yapabilirsiniz.

  CEVAPLA
 31. bilge kağanbilge kağan

  4 renk olan benim proje ödevim. ben 4.rengin pic’e girilcek olan direnc aralığını nasıl bulacağım ona karar vermedim mesela demişsiniz 515-525 aralığında. ben sarı rengi eklediğimde nasıl bir aralık yapmam lazım. yardımcı olursanız çok sevinirim yoksa dersten geçemiyorum.

  CEVAPLA
 32. KonyaliKonyali

  Kırmızı led yak=> ADC oku
  Yeşil led yak=> ADC oku
  Mavi led yak=> ADC oku
  Sarı led yak=> ADC oku

  Daha sonra tüm bu ADC değerlerini topla her zaman ayrı renkler için aynı değeri verir o değeride if-else kullanarak kontrol edip hangi renk olduğuna karar verirsin

  CEVAPLA
 33. Eyüp BurakEyüp Burak

  İyi akşamlar mhb konyalı biz kağanla aynı projeyi yapıyoruz.Baya uğraştık açıkcası bu sene öss de var hocalarımızda hiç yardımcı olmuyor siz yapsanız bize biz gelip onu sizden alma gibi bi imkanımız varmı ? ve bu cidden bizim için çook önemli bir iş sınıfı geçme söz konusu herkes büyük yol kat etti ama bizde hala bir şey yok cevablarsanız beni bahtiyar kılarsınız. İyi akşamlar tekrardan.

  CEVAPLA
 34. halehale

  merhaba. ben de aynı projeyi 10 cm ile 50 cm arasında çalışan şekilde yapmak istiyorum acaba mümkün olur mu ya da ne çeşit bir led kullanmalıyım? teşekkürler.

  CEVAPLA
 35. KonyaliKonyali

  @Hale
  Ben denemelerimde en fazla 3-4 cm den okuma yaptırabilmiştim. Cisim ile sensör arasında kalan ortamın aydınlık seviyesi LDR yi etkiliyor buda ölçüm sonucunu değiştiriyor. Eğer bir şekilde ortama göre devreyi kalibre edebilirsen sanırım 10cm den okuma yapabilirsin. 50 cm den okuma yapmak için sensör ve ledlerin olduğu başlığa optik(ince, kalın kenarlı mercekler vs) bir aparat yaparak cisimden yansıyan ışığı LDR üzerinde toplaman gerekebilir.
  Kolay gelsin

  CEVAPLA
 36. wantedwanted

  arkadaşlar merhaba ben bu devreyi yapacağım bitirme ödevim olacak yalnız bir sıkıntım var bu delikli plakete yapılan devreyi baskı devrede nereye bağlıyacağuz bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim

  CEVAPLA
 37. bunyybunyy

  merhaba ben bu devreyi yapıyorum.bir kaç sorum var?
  picin önünde direnç var o direncin üstünde bir eleman var o nedir?
  altta klemenslerin önünde kondansatör var? kaç ohm ve kutupları nedir?
  ben ledlere gidecek klemens yollarına direnç bağladım. sizin gibi sensör kısmına direnç kullanmam gerekir mi? yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden teşekkürler.

  CEVAPLA
 38. bkdbkd

  ben bu devreyi yaptım fakat sağlıklı ölçüm yapamıyorum.
  mavi ile yeşili ölçtüm kırmızıyı ölçemedim.
  sonra kırmızıyı ölçtüm bu sefer herşeye kırmızı demeye başladı.
  pic’e tekrar yazılım attım düzeldi mavi-yeşil yapıyordu kırmızı yine yapmadı. şuan hiç birşey ölçmüyor. ne yapmam gerek?

  CEVAPLA
 39. oziozi

  Merhaba hepinize çok teşekkür ediyorum çok klas bir proje gerçkten.. Ben devreyi yapmama rağmen bir sorunla karşılaşıyorum. Renkleri ölçebilmiş değilim. Sürekli ” Okuma veya hesap hatası var” diyor. Bir an önce yapmalıyım çünkü proje teslim tarihi geldi. Şimdiden teşekkür ediyor yardımlarınızı bekliyorum. Lütfen..

  CEVAPLA
 40. KonyaliKonyali

  @Ozi
  Ölçüm için kullandığınız malzemenin renk tonu ve yüzeyi doğru ölçüm için önemli. Benim kullandıklarımdan farklı olabilir. PIC programında küçük değişiklikler yaparak ölçülen değeri ekranda göstermesini sağlayın daha sonra bu değerleri kullanarak program içinde ki renk değerlerini değiştirin.

  CEVAPLA
 41. Burak EEMBurak EEM

  Hocam öncelikle paylaşımınız için çok teşekkürler gerçekten net ve açıklayıcı bir paylaşım olmuş.Fakat benim merak ettiğim piyasa ldr yerine daha fazla renk algılama için sensörler bulunmakta(Tcs230 gibi)
  bu sensörlerde pic basic de darbe modülasyonu(pwm) tekniği ile yapılmakta, fakat internette bu konuyla ilgili konu maalesef çok yetersiz o konularda bilginiz var ise bizlerle paylaşmanız kesinlikle yararlı olacaktır.Tekrar teşekkürler iyi çalışmalar!

  CEVAPLA
 42. KonyaliKonyali

  @Burak EEM
  Projenin ilerletmek adına bende renk algılama sensörlerini araştırmış ve TC230 sensörüne ulaşmıştım ancak temin edemediğim için ve de yeterli vakit ayıramadığımdan deneme fırsatım olmamıştı. Aslında böyle bir projede kullanılması gereken sensör TC230 olmalıdır çünkü LDR ile yapılan ölçümler sınırlı ve gerekli şartlar sağlanmadığında çoğu zaman hatalı:(

  CEVAPLA
 43. Burak EEMBurak EEM

  Hocam geç cevap olucak ama :).. ben bu proje ile 20 renk algılayan yaptım ve daha da yapılabilir. Sizin yazılımınızı ccs c ye derledim hakkınızı helal edin..

  Birde arkadaşlara yararım olması bakımından KIRMIZI,YEŞİL,MAVİ`den gelen analog verileri tek tek değişkenlere aktarıp LCD`den gelen veriye göre kalibre ediniz ! çünkü her sistemin değer aralıkları farklı olabilir çalışmaz.

  CEVAPLA
  1. Özkan ErbekÖzkan Erbek

   hocam yapmış olduğunuz cccs c derlemesi varsa paylaşabilir misiniz, çok ihtiyacım varda proje koum bu malesef 🙁

   CEVAPLA
 44. KonyaliKonyali

  @Burak EEM
  Proje dosyalarınızı gevv arkadaşımıza gönderirseniz site de yayınlayacaktır. Böylece sizin faydalandığınız gibi pek çok kişi projeden yararlanabilecektir. Geliştirmek için uğraşmanıza çok sevindim.

  CEVAPLA
  1. mehmet canmehmet can

   Kardeşim devreyi yapmayı düşünüyorum da bana daha açık şekilde yardımcı olurmusun.

   NOT : LDR Devresini Açıklamanı Rica Ediyorum ve Elinde Ne Kadar Bilgi Varsa Bir Yere Up Edip Verirmisin Ayrıca LDR O Renkleri Tam Olarak Nasıl Algılıyor ??

   Kolay Gelsin.

   CEVAPLA
 45. alper kahramanalper kahraman

  sayın konyalı ben bu projeyi bu şekilde lcd ekransız olarak kullanmak istiyorum sadece kırmızı ile yeşil renk okumasını istiyorum lcd ekran yerine koyarak başka bi devreyi kontrol etmek istiyorum böyle birşey yapılabilirmi ve ben bunu nasıl yaparım. Veya sizden böyle birşey yapmanızı istesem ne kadar ücret istersiniz. yardımlarınız için şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum.

  CEVAPLA
 46. erkanerkan

  devre 3 rengi görüyor yazılıma ek olarak lacivert turkuaz gibi renkleri secmesinide yazılıma ekleye bilirmiyiz

  CEVAPLA
 47. ibrahimibrahim

  Projenin yapımında emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Benim bir sorum olacak Tablo değerleri Ohm’mu Voltaj’mı anlayamadım çünkü ADC için voltaj değerleri girmesi gerekiyor diye biliyorum yardımcı olursanız sevinirim.

  CEVAPLA
 48. Emincan KılıçEmincan Kılıç

  Merhabalar
  rica etsem ccs c deki derlemenizi paylaşabilir misiniz?
  Teşekkür ediyorum.

  CEVAPLA
 49. Jiyan BeştaşJiyan Beştaş

  Ben devreyi yaptım sensörü hazır almadım resimde gördügüm şekle yakın bir şeyler yaptım ama devremde beyaz gri ve krem renginde mavi kırmızı yeşil diyor asıl okuması gereken renklerde degerler vermiyor devreyi duzenleyip yeniden deger vermek istedim ama micro code studio daki .pbp uzantılı programı derleyemiyorum hata veriyor biri bana yardım edebilirmi 1.5 aydır gitmedigim insan kalmadı herkes yeterince deger ve ilgi vermiyor programı degistirmek yerine tcs230 gibi bir sensor taksam hazır sensörle kararlı calisirmi lutfen cevap verin

  CEVAPLA
  1. EMREEMRE

   .pbp dosyası Pic Basic Pro dilidir.Micro code studıoda derleme yapabilmek için bazı ayarlar gerekir.Derleme yapabilmek için bilgisayarında MPLAB kurulu olmalıdır.Devre sadece üç rengi algılayabilir.Kırmızı-Yeşil-Mavi
   Hazır sensörler hakkında bilgim yok maalesef

   CEVAPLA
   1. Jiyan BeştaşJiyan Beştaş

    Sorunları çözdüm osilatör olarak eklediginiz son kısmı kaldırdım ve birkac ekleme daha yaparak 10 renk e cıkarmaya calstım ama malesef mor ve mavi bir birine cok yakın devre icinde tesekkur ederim

    7 Ocak 2015 19:03 tarihinde Disqus yazdı:

    CEVAPLA
 50. kaka

  Renk algilayici sensörü Androide aktarmamiz gerekiyor bunun icin bluetooth modul var ancak bunu sensore nasil entegre edebiliriz yardimci olabilirmisiniz

  CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir