tarihinde yayımlanan PIC16F877 ile lcd vu volt metre ile 2747 yazısı var. Yazar