tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F877 ile lcd göstergeli dijital SWR metre devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;