tarihinde yayımlanan PIC16F877 ile lcd göstergeli dijital SWR metre devresi ile 2724 yazısı var. Yazar