tarihinde yayımlanan 04.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F877 LM1036 ile Dijital Ton Kontrol Devresi ile 11 yazısı var. Yazar;