tarihinde yayımlanan PIC16F877 için deney kartı ile 2731 yazısı var. Yazar