tarihinde yayımlanan 24.03.2021 tarihinde güncellenen PIC16F877 için deney kartı ile 2716 yazısı var. Yazar;