tarihinde yayımlanan PIC16F877 için deney kartı ile 2724 yazısı var. Yazar