tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F877 CCS C Display Nixie Lamba Dijital Saat ile 2717 yazısı var. Yazar;