tarihinde yayımlanan 26.07.2019 tarihinde güncellenen PIC16F84A İle Basit Nota Devresi DO-RE-MI-FA ile 2717 yazısı var. Yazar;