tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen PIC16F877 bilgisayar kontrollü ev otomasyonu vbasic ile 2717 yazısı var. Yazar;