tarihinde yayımlanan 20.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F873 Araba Bilgi Paneli ile 2717 yazısı var. Yazar;