tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen Dijital kamera flash sürekli yanma için modifiye ile 2717 yazısı var. Yazar;