tarihinde yayımlanan 26.11.2019 tarihinde güncellenen PIC16F84 UGN3503 LM358 ile 0 80A Amper Metre ile 2717 yazısı var. Yazar;