tarihinde yayımlanan PIC16F84 ile IR Kızıl Ötesi Alıcı devreleri ile 2716 yazısı var. Yazar