tarihinde yayımlanan PIC16F84 ile Elektronik Kas Uyarım Cihazı Tens Circuit ile 2747 yazısı var. Yazar