tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen 8051 ve ADuC8XX Eğitim Notları ile 2717 yazısı var. Yazar;