tarihinde yayımlanan PIC16F628A Parmaktan nabız ölçümü mikrobasic ile 2747 yazısı var. Yazar