tarihinde yayımlanan PIC16F628A Parmaktan nabız ölçümü mikrobasic ile 2728 yazısı var. Yazar