tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F628A Parmaktan nabız ölçümü mikrobasic ile 2717 yazısı var. Yazar;