tarihinde yayımlanan PIC16F628A ile Matrix 7X32 Led Yazı Panosu ile 2728 yazısı var. Yazar