tarihinde yayımlanan 26.07.2019 tarihinde güncellenen PIC16F628A ile Çizgi izleyen Robot -Laylon- ile 2717 yazısı var. Yazar;