tarihinde yayımlanan PIC16F628 ULN2003 ile Bilgisayar Kontrollü PCB Çizici ile 2745 yazısı var. Yazar