tarihinde yayımlanan 26.07.2019 tarihinde güncellenen PIC16F628 ile Mobil Araştırma Robotu ile 2717 yazısı var. Yazar;