tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16C765 USB Test Kartı ile 2717 yazısı var. Yazar;