tarihinde yayımlanan PIC16C765 USB Test Kartı ile 2716 yazısı var. Yazar