tarihinde yayımlanan PIC16C765 USB Test Kartı ile 2728 yazısı var. Yazar