tarihinde yayımlanan PIC16C765 USB Test Kartı ile 2724 yazısı var. Yazar