PIC16C620A dc/dc konvertör assembly smps kontrol

| Mayıs 30, 2023 Tarihinde güncellendi
PIC16C620A dc/dc konvertör assembly smps kontrol

Dcdc konvertör çevirici devre pic16c620 üzerine kurulu hazla güçlü değil ama proje hakkında tüm detaylar formüller verilmiş orjinal microchip uygulama notudur. Kaynak assembly ams kodu akış diağranı ve daha bir çok bilgi bulunuyor

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

PICmicro Mikrodenetleyici DC DC Dönüştürücü

DCDC-CONVERTER-SYSTEM-SMPS

Birçok uygulamada, regüle edilmemiş bir güç kaynağından veya bir pilden türetilen regüle edilmiş bir voltaj veya akım üretmek için bir DC/DC Dönüştürücü kullanılır. Bu uygulamalara örnek olarak pil şarj cihazları, elektronik hava temizleyicileri, acil durum çıkış işaretleri ve dağıtılmış güç sistemleri verilebilir.

Bu uygulamalardan bazılarında, bir mikrodenetleyici ile birlikte özel bir Anahtarlamalı Mod Güç Kaynağı (SMPS) Denetleyici IC’si kullanılır. Bununla birlikte, diğer uygulamalarda, özel bir SMPS Denetleyici IC’si gereğinden fazla olabilir. Alternatif bir yaklaşım, PIC16C620A gibi akıllı bir mikro denetleyicide düşük maliyetli bir SMPS işlevi oluşturmaktır. Bu Uygulama Notu, basit SMPS kontrol işlevlerini gerçekleştirmek için mikro denetleyiciyi kullanma yöntemini gösterir.

DC / DC ÇEVİRİCİ

Birkaç popüler DC/DC Dönüştürücü topolojisi vardır, Boost ve Fly-back Converter topolojileri gibi. Bu örnekte kullanılan DC/DC Dönüştürücü, bir Aynı zamanda popüler olan Buck (veya adım aşağı) Dönüştürücü topoloji, Buck Dönüştürücüdür şunlardan oluşur: transistör Q1, diyot D1, indüktör L1 ve kapasitör C1.
Transistör Q2, seviye tercümanı olarak kullanılır. Q1’i açmak veya kapatmak için PICmicro cihazı PORTB çıkışı. Uygulama Notu AN701, Bir Buck Dönüştürücünün nasıl yapıldığını açıklar. İşler. hakkında genel bir kılavuz da sağlar.

voltage-source-dc-dc-converter-using-pic16c620a

Herhangi bir DC/DC Dönüştürücü devresinde, güç cihaz seçimleri çok önemlidir. anahtar parametreler Q1 transistöründe aranacak anahtarlama zaman ve geçerli derecelendirme. Bu iki parametre büyük ölçüde dönüştürücünün maksimum anahtarlama frekansını etkiler, ve ayrıca dönüştürücünün ne kadar akım verebileceği için tasarlandı. Diyot D1 ya bir Schottky olmalıdır, veya anahtarlama kayıplarını en aza indirmek için ultra hızlı diyot dönüştürücüde.

C1 kondansatör tipi de çok dönüştürücü çıkışındaki dalgalanmayı en aza indirmek önemlidir. Düşük ESR’ye (Eşdeğer) sahip bir elektrolitik kondansatör Seri Direnç), kapasitör C1 için arzu edilir. Bazı durumlarda, dönüştürücünün çıkış dalgalanması uygun indüktörle bile istenenden daha yüksek olabilir ve kapasitör seçimleri. Bu durumda ek bir indüktör ve kondansatör düşük geçiş filtresi olarak kullanılabilir dönüştürücü çıkışında Bir DC/DC Dönüştürücü normal olarak şu özellikleri nedeniyle seçilir: giriş gücünü çıkışa dönüştürmede yüksek verimlilik güç.

Doğrusal bir regülatörün aksine, verimlilik ölçüsü bir DC/DC Dönüştürücünün yükü genellikle arttıkça artar artışlar. Düzgün tasarlanmış bir DC/DC Dönüştürücü, tam kapasitede %90’dan daha yüksek bir verimlilik ölçüsü verir yük. Bir DC/DC Dönüştürücünün verimliliği ifade edilir çıkış gücünün ve giriş gücünün oranı olarak. Aşağıdaki denklemler verimliliği belirlemek için kullanılabilir.


;
;			Software License Agreement
;
; The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated 
; (the “Company”) for its PICmicro® Microcontroller is intended and 
; supplied to you, the Company’s customer, for use solely and 
; exclusively on Microchip PICmicro Microcontroller products. The 
; software is owned by the Company and/or its supplier, and is 
; protected under applicable copyright laws. All rights are reserved. 
;  Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the 
; user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to 
; civil liability for the breach of the terms and conditions of this 
; license.
;
; THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN "AS IS" CONDITION. NO WARRANTIES, 
; WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
; TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
; PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE COMPANY SHALL NOT, 
; IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR 
; CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
;
;==============================================================================
;File name: dc-dc1.asm
;
;This program demonstrates how a PICmicro with comparator, ie: PIC16C620A,
;can be used to control voltage or current, such as in a switched mode dc/dc
;converter. This example employs the pulse skipping modulation (psm) technique
;to drive the external power converter circuit.
;
;==============================================================================
;author:	Hartono Darmawaskita
;company:	Microchip Technology, Inc.
;date:		02-11-2000
;MPLAB version:	4.12.12
;
;==============================================================================
	LIST P = 16C620A, F=INHX8M
	#INCLUDE <P16C620A.INC>
	__config _WDT_OFF & _HS_OSC & _BODEN_ON & _PWRTE_ON

;Pin definition
#define	PULSE	PORTB,7		;pulse output to the power transistor

;Constants
VREF_HI	 equ b'10101100'	;high voltage setpoint, vref = vdd/2
VREF_MID equ b'10100110'	;mid voltage setpoint, vref = vdd/4
VREF_LO	 equ b'10100010'	;low voltage setpoint, vref = vdd/12
TMR0_RELOAD equ	.215		;reload value for tmr0

;RAM
FLAG	equ 0x20		;flag register
	;bit0	1=feedback voltage is less than setpoint
W_TEMP	equ 0x24		;temporary w register
STATUS_TEMP equ 0x25		;temporary status register

;==============================================================================
        org	00
	goto	start
	;
;isr is the interrupt service routine.
;in this routine tmr0 is reloaded with the TMR0_RELOAD value. tmr0 operates as
;the time base for the psm modulator.
;the voltage on an0 pin is compared to the vref:
;	if an1 > vref, then skip the next psm pulse
;	if an1 < vref, then do not skip psm pulse
;
	org	04
isr:	movwf	W_TEMP		;save w and status
	swapf	STATUS,W
	bcf	STATUS,RP0
	movwf	STATUS_TEMP
	;
	movlw	TMR0_RELOAD	;reload tmr0
	movwf	TMR0
	bsf	FLAG,0
	btfss	CMCON,C2OUT	;if van1 > vsetpoint,
	bcf	FLAG,0		;	then skip next pulse
	bcf	PULSE		;turn off output pulse
	bcf	INTCON,T0IF	;clear tmr0 interrupt flag
	btfss	FLAG,0		;if skip pulse,
	goto	isr_done	;	then exit
	bsf	PULSE		;else begin a new output pulse
isr_done:
	swapf	STATUS_TEMP,W	;restore w and status, and exit
	movwf	STATUS
	swapf	W_TEMP,F
	swapf	W_TEMP,W
	retfie
	;
	;
;start is the main program of this firmware smps controller.
;i/o ports are initialized.
;tmr0 is configured to run from the internal oscillator with no prescalar. the
;tmr0 interrupt is also enabled.
;the comparators and vref modules are initialized.
;the rest of this main program is an infinite loop. if the microcontroller is
;used for other non timing critical functions, the code for these functions
;should reside within the main program.
;
start:	bcf	STATUS,RP0	;bank0
	clrf	PORTA
	clrf	PORTB
	bsf	STATUS,RP0	;bank1
	movlw	b'11111111'	;
	movwf	TRISA		;port a lines are all inputs
	movlw	b'00000000'
	movwf	TRISB		;port b lines are outputs
	movlw	b'11011111'	;tmr0 clock is internal, prescaler -> wdt
	movwf	OPTION_REG
	bcf	STATUS,RP0	;back to bank0
	;
	movlw	b'00000010'	;AN0 to C1, AN1 to C2, Internal Vref
	movwf	CMCON
	;
	movlw	VREF_HI		;setpoint is vref high
	bsf	STATUS,RP0	;bank1
	movwf	VRCON
	bcf	STATUS,RP0	;back to bank 0
	clrf	FLAG
	;
	movlw	TMR0_RELOAD	;initialize tmr0
	movwf	TMR0
	movlw	b'10100000'	;enable tmr0 interrupt
	movwf	INTCON
	;
loop:	goto $+1		;main program for other functions goes here
	goto	loop
	;
        END

pic16c620a-dcdc-konvertor-assembly-smps-kontrol

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2010/02/07 Etiketler: , , , , , , , ,Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir