tarihinde yayımlanan 29.04.2017 tarihinde güncellenen Aktif Sub-bass filtre devresi tl072 ile 2717 yazısı var. Yazar;