tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen PIC mikro denetleyiciler semineri temel bilgiler (video) ile 2717 yazısı var. Yazar;