tarihinde yayımlanan 29.04.2017 tarihinde güncellenen PIC 18F452 İle Sıcaklık-Nem-Basınç Algılayıcı ile 19 yazısı var. Yazar;