Lcd göstergeli Nicd Nimh şarj cihazı dijital güç kaynağı

| Haziran 1, 2023 Tarihinde güncellendi
Lcd göstergeli Nicd Nimh şarj cihazı dijital güç kaynağı

Ni-cd Ni-mh pil şarj cihazı dijital güç kaynağı olarakta kullanılabilir devrede kullanılan mikrodenetleyici pic16f877 kaynak yazılım ve şema dosyası bulunuyor. Projeyi hazırlayan Sertaç EREN emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Eski bir çalışmam isis dosyası mevcut değil. şemaya göre yeniden hazırlanırsa isiste çalışacaktır. Çıkış gerilimi pot ile ayarlanıyor. Devre pil şarj ederken akım takipçisi olarak çalışıyor. Şöyleki 1 Amper ile şarj seçerseniz 1 adet pilde bağlasanız 5 adet seri pilde bağlasanız. voltaj otomatik ayarlanıyor ve 1 amper şarj akımı sabit kalıyor. Değişik akımları röleler seçiyor.

sarj-devresi-on-panel-lcd

circuit-schematic-nicd-nimh-charger-digital-power-supply-with-lcd-display


'******************************************************************
'* Adı   : CHARGERSUPPLY877.BAS                *
'* Yazan  : Sertaç EREN                     *
'* Tarih  : 10.12.2006                     *
'* Sürüm  : 1.0 (MEVCUT SURUM)                 *
'* Notlar : 16F877 Kullanılarak yapılmıştır. NiCd ve NiMH    *
'*     : piller için uygun olup -delta_V sistemi ile çalışır *
'*     : digital güç kaynağı özelliği vardır         *
'******************************************************************
DEFINE LCD_DREG PORTB 'LCD data bacakları hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT 4 'LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_EREG PORTB 'LCD Enable Bacağı Hangi Porta
DEFINE LCD_EBIT 3 'LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
define LCD RWREG PORTB 'LCD R/W Bacağı Hangi Porta bağlı?
define LCD_RWBIT 2 'LCD R/W Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_RSREG PORTB 'LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT 1 'LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı ?
DEFINE LCD_BITS 4 'LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES 2 'LCD Kaç sıra yazabiliyor
'-------------------------------------------------------------------------------
DEFINE  ADC_BITS  8 ' Set number of bits in result
DEFINE  ADC_CLOCK  3 ' Set clock source (3=rc)
DEFINE  ADC_SAMPLEUS 50 ' Set sampling time in uS
'-------------------------------------------------------------------------------

@ DEVICE pic16F877
@ DEVICE pic16F877, WDT_on
@ DEVICE pic16F877, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F877, PROTECT_ON
@ DEVICE pic16F877, XT_OSC
'-------------------------------------------------------------------------------
ADCON1=%00000100 '7. bit 1 yapıldı 10 bit sonuç almak için.
'-------------------------------------------------------------------------------
PORTA = 0 : TRISA=%00001111 ' a portun 4 giriş A,V, akü ve fan
PORTB = 0 : TRISB=0
PORTC = 0 : TRISC=%00000110 ' C PORTUNDA BTNLAR İÇİN GİRİŞ PİNLERİ AYARI
PORTD = 0 : TRISD=0
PORTE = 0 : TRISE=0
'-------------------------------------------------------------------------------
symbol BUZZER    = PORTD.7
Symbol BTNSET    = PORTC.2
symbol BTNOK    = PORTC.1

symbol FAN     = PORTE.0
symbol CIKISROLESI = PORTE.1
SYMBOL MODROLESI  = PORTC.3
SYMBOL SARJ     = PORTC.4  'SARJ=1 KAPALI , ŞARJ=0 AÇIK
symbol LEDDESARJ  = PORTC.5
symbol LEDSARJ   = PORTC.6
symbol LEDHAZIR   = PORTC.7

'-------------------------------------------------------------------------------
HAMV    var word
HAMVOLT   VAR WORD
VOLT    var word
Mvolt    var word
HAMA    VAR WORD
AMPER    var word
TOPLAM   var word
TOPLAMA   VAR WORD
TOPLAMI   VAR WORD
VDON    VAR WORD
ADON    VAR WORD
IDON    var word
HAMI    var word
ISI     VAR WORD
HATA    VAR BYTE
ADET    VAR BYTE
SIRA    VAR BYTE
ROLE    VAR BYTE
AKIM    VAR WORD
SURE    VAR WORD
LIMIT    VAR WORD
DESARJ   VAR WORD
PILVOLT   VAR BYTE
SN     VAR WORD
HAM     VAR WORD
OKUNAN   VAR BYTE
HANE    VAR WORD
ESKIVOLT  VAR BYTE
KALAN    VAR BYTE
POZ     VAR BYTE
I      VAR WORD
SAAT    VAR BYTE
DAK     VAR BYTE
SAN     VAR BYTE
DELTA_V   VAR BYTE
TOLERANS  VAR BYTE
ROLE_D   VAR BYTE
'-------------------------------------------------------------------------------
ROLE=0
VOLT=0
LIMIT=0
SURE=0
DESARJ=0
SN=956
'-------------------------------------------------------------------------------
Low PORTB.2 ' LCD R/W line Low (W), şemada direkt GND ye bağlanabilir.
LCDOut $FE,1 ' LCD de CLS yapar
pause 200 ' LCD nin açılması için gerekli süredir.
'-------------------------------------------------------------------------------

BASLA:
SOUND BUZZER,[126,30,126,8]
GOSUB ANAEKRAN
PAUSE SN

lcdout $FE,1,  "MOD SECIMI:"
LCDOUT $FE,$C0, "         "
lcdout $FE, $94 ,"SET : GUC KAYNAGI"
lcdout $FE, $D4 ,"OK : SARJ CIHAZI"
SECIM:
IF BTNOK=1 THEN GOTO CHARGER
IF BTNSET=1 THEN GOTO GUCKAYNAGI
GOTO SECIM

CHARGER:

HIGH SARJ
GOSUB PILSEC
SOUND BUZZER,[126,10,126,10]
PAUSE  500
GOSUB AKIMSET
SOUND BUZZER,[126,10,126,10]
PAUSE  500
GOSUB SURESEC

PAUSE  500
GOSUB DESARJVARMI
SOUND BUZZER,[126,10,126,10]

STANDBY:
CIKISROLESI=0
PILVOLT=15*ADET 'BU ŞARJ SONUNDA ULAŞILACAK VOLTAJDIR
PAUSE SN:GOSUB EKRANCIHAZHAZIR
pause SN:GOSUB VOLTAJOKU
IF volt =< 1 THEN GOTO STANDBY
' PAUSE sn:gosub ekran:PAUSE SN
IF DESARJ=0 THEN GOTO HAZIRLA
IF DESARJ=1 THEN GOTO DESARJET
GOTO STANDBY

DESARJET:
LEDDESARJ=1
SOUND BUZZER,[126,10,126,10]
SOUND BUZZER,[126,10,126,10]

IF PORTD.1=0 THEN ROLE_D=1:PORTD.1=1' Desarj için müşterek kullanılan en zayıf akım rölesi

for I = 0 to 10800
GOSUB VOLTAJOKU
GOSUB ZAMAN
GOSUB EKRANDESARJ
GOSUB ISIKONTROL
pause sn
IF VOLT<1 THEN

IF ROLE_D=1 THEN PORTD.1=0' Desarj için müşterek kullanılan en zayıf akım rölesi

GOSUB EKRANDESARJSONU
DESARJ=0
LEDDESARJ=0
GOTO HAZIRLA
ENDIF

next

EKRANDESARJ:

'"12345678901234567890"
lcdout $FE,1,  "  DESARJ OLUYOR  "
LCDOUT $FE,$C0, "   ",DEC2 SAAT,":",DEC2 DAK,":",DEC2 SAN," "
lcdout $FE, $94 ,"          "
lcdout $FE, $D4 ,"PIL VOLT :",#VOLT,",",#MVOLT," V "
return

EKRANDESARJSONU:

SOUND BUZZER,[126,10,126,10]
SOUND BUZZER,[126,10,126,10]
lcdout $FE,1,  "  DESARJ BITTI  "
LCDOUT $FE,$C0, "   ",DEC2 SAAT,":",DEC2 DAK,":",DEC2 SAN," "
lcdout $FE, $94 ,"          "
lcdout $FE, $D4 ,"PIL VOLT :",#VOLT,",",#MVOLT," V "

PAUSE 4000
return

'-------------------------------PİL ŞARJ ÖN HAZIRLIK----------------------------
HAZIRLA:
CIKISROLESI=1
PORTD=PORTD|ROLE
LEDSARJ=1
PORTA=8
LCDOUT $FE,1
'CIKISROLESI=1
FOR I=0 TO 5'240 '4 DK SÜRE 3 DK pili stabilize ediyoruz 1 DK ON SARJ
IF volt =< 1 THEN
PORTD.1=0
PORTD.2=0
PORTD.3=0
PORTD.4=0
PORTD.5=0
LEDSARJ=0
GOTO STANDBY
ENDIF
GOSUB ZAMAN
GOSUB EKRAN1
GOSUB ISIKONTROL
IF I<3 THEN    '10 DEĞİL 180
gosub VOLTAJOKU
PAUSE SN
ELSE

LOW SARJ : PAUSE 200 : HIGH SARJ
PAUSE 500
GOSUB VOLTAJOKU
PAUSE 460
ENDIF
NEXT
SOUND BUZZER,[126,10,126,10]
SOUND BUZZER,[126,10,126,10]
TAMSARJ: '----------------------------------------------------------------------
ESKIVOLT=0
DELTA_V=0
'LIMIT=0
for I = 0 TO 53999

GOSUB ZAMAN

HIGH SARJ
PAUSEus 100
GOSUB VOLTAJOKU
LOW SARJ
GOSUB AMPEROKU
GOSUB EKRAN2
GOSUB ISIKONTROL
PAUSE SN
IF volt =< 1 THEN
PORTD.1=0
PORTD.2=0
PORTD.3=0
PORTD.4=0
PORTD.5=0
LEDSARJ=0
GOTO STANDBY
ENDIF
IF LIMIT =< SAAT THEN GOSUB EKRAN4: SOUND BUZZER,[126,10,126,10]:SOUND BUZZER,[126,10,126,10]:SOUND BUZZER,[126,10,126,10]:SOUND BUZZER,[126,10,126,10]:GOTO TRIKLE   IF OKUNAN>PILVOLT THEN GOSUB EKRAN3:SOUND BUZZER,[126,10,126,10]:SOUND BUZZER,[126,10,126,10]:SOUND BUZZER,[126,10,126,10]:SOUND BUZZER,[126,10,126,10]:GOTO TRIKLE
IF DELTA_V=1 THEN GOSUB EKRAN3:SOUND BUZZER,[126,10,126,10]:SOUND BUZZER,[126,10,126,10]:SOUND BUZZER,[126,10,126,10]:SOUND BUZZER,[126,10,126,10]:GOTO TRIKLE

NEXT

TRIKLE:
LEDSARJ=0
LEDHAZIR=1

HIGH SARJ
PAUSE 960
GOSUB VOLTAJOKU
GOSUB ISIKONTROL
IF volt =< 1 THEN     PORTD.1=0     PORTD.2=0     PORTD.3=0     PORTD.4=0     PORTD.5=0      LEDHAZIR=0     GOTO STANDBY     ENDIF   LOW SARJ   PAUSE 40   GOTO TRIKLE ZAMAN :   SAAT=I/3600   DAK=(I-(SAAT*3600))/60   SAN=I-(SAAT*3600)-(DAK*60)   RETURN EKRAN1:           '"12345678901234567890"   lcdout $FE,1,  " BATARYA SARJ ICIN "   LCDOUT $FE,$C0, "  HAZIRLANIYOR  "   lcdout $FE, $94 ,"   ",DEC2 SAAT,":",DEC2 DAK,":",DEC2 SAN," "   lcdout $FE, $D4 ,"PIL VOLT :",#VOLT,",",#MVOLT," V "   RETURN EKRAN2:            '"12345678901234567890"   lcdout $FE,1,  "  SARJ OLUYOR   "   LCDOUT $FE,$C0, "   ",DEC2 SAAT,":",DEC2 DAK,":",DEC2 SAN," "   lcdout $FE, $94 ,"PIL AKIM :" ,dec AKIM,"ma   "   lcdout $FE, $D4 ,"PIL VOLT :",#VOLT,",",#MVOLT," V "   RETURN EKRAN3:            '"12345678901234567890"   lcdout $FE,1   lcdout $FE,$C0,  "  BATARYA DOLDU  "   IF DELTA_V=1 THEN   LCDOUT $FE,$94, " ",DEC2 SAAT,":",DEC2 DAK,":",DEC2 SAN," (DELTA-V) "   ELSE   LCDOUT $FE,$94, " ",DEC2 SAAT,":",DEC2 DAK,":",DEC2 SAN," (VOLTAGE) "    ENDIF   'Lcdout $FE, $94 ,"   ",DEC2 SAAT,":",DEC2 DAK,":",DEC2 SAN," "   'lcdout $FE, $D4 ,"          "    RETURN   EKRAN4:       '"12345678901234567890"   lcdout $FE,1,  "  SARJ KESILDI   "   LCDOUT $FE,$C0, "  (SURE DOLDU)   "   lcdout $FE, $94 ,"   ",DEC2 SAAT,":",DEC2 DAK,":",DEC2 SAN," "   lcdout $FE, $D4 ,"          "   RETURN EKRANCIHAZHAZIR: '--------------------------------------------------------------    lcdout $FE,1,  "          "   LCDOUT $FE,$C0, "  CIHAZ HAZIR  "   lcdout $FE, $94 ," BATARYA BAGLAYIN "   lcdout $FE, $D4 ,"          "   RETURN     DESARJVARMI: '------------------------------------------------------------------   'lcdout $FE,1,  "PIL DESARJI : "   SOUND BUZZER,[126,10,126,10]   IF DESARJ=0 THEN GOTO D0   IF DESARJ=1 THEN GOTO D1       D0:   lcdout $FE,1,  "PIL DESARJI : KAPALI"   GOSUB EKRANDUGME DD0:pause 150   IF BTNOK = 1 THEN RETURN   IF BTNSET = 1 THEN   DESARJ=1   GOTO DESARJVARMI   ENDIF   GOTO DD0 D1:   LCDOUT $FE,$1, "PIL DESARJI : ACIK "   GOSUB EKRANDUGME DD1:pause 150   IF BTNOK = 1 THEN RETURN   IF BTNSET = 1 THEN   DESARJ=0   GOTO DESARJVARMI   ENDIF   GOTO DD1  RETURN SURESEC:  '--------------------------------------------------------------------    gosub SUREAL     gosub SUREEKRAN    IF BTNSET=1 then    SOUND BUZZER,[126,10,126,10]     SURE=SURE+1      IF SURE>15 then SURE=0 ' LIMIT=0
GOSUB SUREAL
GOSUB SUREEKRAN
endif
IF BTNOK=1 then
'   GOSUB SIL
' WHILE BTNOK=1:wend

'LIMIT=LIMIT
RETURN
endif
goto SURESEC
SUREAL:
lookup2 SURE,[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16],LIMIT 'akım değerleri buradan değiştirilecektir.
return

SUREEKRAN:
LCDOUT $FE,2,  "MAX. SARJ SURESI :"
LCDOUT $FE,$c0 ,dec LIMIT," SAAT "
GOSUB EKRANDUGME
pause 100
return

AKIMSET:  '--------------------------------------------------------------------
gosub AKIMAL
gosub AKIMEKRAN
IF BTNSET=1 then
SOUND BUZZER,[126,10,126,10]
ROLE=ROLE+1
IF ROLE>4 then ROLE=0
GOSUB AKIMAL
GOSUB AKIMEKRAN
endif
IF BTNOK=1 then
'   GOSUB SIL
' WHILE BTNOK=1:wend
ROLE=1<<(ROLE+1)          RETURN    endif    goto AKIMSET AKIMEKRAN:    LCDOUT $FE,2, "SARJ AKIMI: ",dec AKIM,"ma   "    LCDOUT $FE,$c0, "          "    GOSUB EKRANDUGME    pause 100       return     AKIMAL: lookup2 ROLE,[200,450,800,1200,2200],AKIM 'akım değerleri buradan değiştirilecektir.       return  PILSEC: '----------------------------------------------------------------------- PAUSE 300 SOUND BUZZER,[126,10,126,10] IF SIRA=0 THEN GOTO PIL1 IF SIRA=1 THEN GOTO PIL2 IF SIRA=2 THEN GOTO PIL3 IF SIRA=3 THEN GOTO PIL4 IF SIRA=4 THEN GOTO PIL5 PIL1:   PAUSE 100   lcdout $FE,2,  " 7,2 V BATTERY PACK "   LCDOUT $FE,$C0, "   (6 CELL)   "    GOSUB EKRANDUGME   ADET=6 P1:   IF BTNOK = 1 THEN RETURN   IF BTNSET = 1 THEN   SIRA=1   GOTO PILSEC   ENDIF   GOTO P1 PIL2:   PAUSE 100   lcdout $FE,2,  " 8,4 V BATTERY PACK "   LCDOUT $FE,$C0, "   (7 CELL)   "   GOSUB EKRANDUGME   ADET=7 P2:   IF BTNOK = 1 THEN RETURN   IF BTNSET = 1 THEN   SIRA=2   GOTO PILSEC   ENDIF   GOTO P2 PIL3:   lcdout $FE,2,  " 9,6 V BATTERY PACK "   LCDOUT $FE,$C0, "   (8 CELL)   "   GOSUB EKRANDUGME   ADET=8 P3:   IF BTNOK = 1 THEN RETURN   IF BTNSET = 1 THEN   SIRA=3   GOTO PILSEC   ENDIF   GOTO P3   PIL4:   lcdout $FE,2,  " 2,4 V BATTERY PACK "   LCDOUT $FE,$C0, "   (2 CELL)   "   GOSUB EKRANDUGME   ADET=2 P4:   IF BTNOK = 1 THEN RETURN   IF BTNSET = 1 THEN   SIRA=4   GOTO PILSEC   ENDIF   GOTO P4 PIL5:   lcdout $FE,2,  " 4,8 V BATTERY PACK "   LCDOUT $FE,$C0, "   (4 CELL)   "   GOSUB EKRANDUGME   ADET=4 P5:   IF BTNOK = 1 THEN RETURN   IF BTNSET = 1 THEN   SIRA=0   GOTO PILSEC   ENDIF   GOTO P5 EKRANDUGME: '------------------------------------------------------------------   lcdout $FE, $94 ,"OK : ONAYLA    "   lcdout $FE, $D4 ,"SET : DEGISTIR   "   PAUSE 100    RETURN '------------------------------------------------------------------------------- GUCKAYNAGI:   SOUND BUZZER,[126,10,126,10]   GGG:   GOSUB ISIKONTROL   GOSUB AMPEROKU   GOSUB VOLTAJOKU   GOSUB EKRANSUPPLY   GOTO GGG ANAEKRAN:   lcdout $FE,1,  "   SMST 1210"   LCDOUT $FE,$C0, "  NI-CD/NI-MH"   lcdout $FE, $94 ," BATTERY CHARGER"   lcdout $FE, $D4 ,"DIGITAL POWER SUPPLY"   RETURN EKRANSUPPLY:   lcdout $FE,2,  "  GUC KAYNAGI"   MODROLESI = 1   CIKISROLESI = 1    PAUSE 100   lcdout $FE, $94 ,"VOLT  :      "   lcdout $FE, $94 ,"VOLT  :" ,#VOLT,",",# MVOLT,"V "   lcdout $FE, $D4 ,"AMPER :      "   lcdout $FE, $D4 ,"AMPER :" ,#amper,"mA"   PAUSE 100   RETURN AMPEROKU:   'RETURN   TOPLAMA=0     FOR ADON = 1 TO 10   ADCIN 1,HAMA '0 nolu kanaldan Analog değeri oku ve HAM değişkenine aktar.   BAKkK:  IF ADCON0.2=1 THEN BAKkK 'Çevirme işlemi tamamlanınca Adcon0.2=0 olacak.   TOPLAMA = TOPLAMA + HAMA   NEXT ADON   HAMA= TOPLAMA/10     AMPER = (hamA)*20   'IF AMPER>2100 THEN HATA=2 :GOSUB KORUMA
RETURN

VOLTAJOKU:

TOPLAM=0
FOR VDON =1 TO 10
ADCIN 0,HAMV '0 nolu kanaldan Analog değeri oku ve HAM değişkenine aktar.
BAK:  IF ADCON0.2=1 THEN BAK 'Çevirme işlemi tamamlanınca Adcon0.2=0 olacak.
TOPLAM=TOPLAM+HAMV
NEXT
VOLT = (TOPLAM/10) '25 DEĞERİ 25 VOLTA KADAR ÖLÇÜM DEMEK

MVOLT = (VOLT//10)
OKUNAN = VOLT
volt = volt/10

IF ESKIVOLT>(OKUNAN+2) THEN DELTA_V=1

IF OKUNAN>ESKIVOLT THEN ESKIVOLT=OKUNAN

RETURN

ISIKONTROL:
' RETURN
TOPLAM=0
FOR IDON = 1 TO 10
ADCIN 3,HAMI '3 nolu kanaldan Analog değeri oku ve HAM değişkenine aktar.
TOPLAM = TOPLAM + HAMI
NEXT IDON
HAMI= TOPLAM/10
BAKK:  IF ADCON0.2=1 THEN BAKK 'Çevirme işlemi tamamlanınca Adcon0.2=0 olacak.
ISI = ((HAMI)*3)/10
IF ISI >40 THEN FAN = 1
IF ISI <38 THEN FAN = 0   'IF ISI >60 THEN HATA=1 :GOSUB KORUMA
RETURN

lcd-gostergeli-nicd-nimh-sarj-cihazi-dijital-guc-kaynagi

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2010/07/01 Etiketler: , , ,3 Yorum “Lcd göstergeli Nicd Nimh şarj cihazı dijital güç kaynağı

 1. indüktansindüktans

  dostum, bize hex dosyasınıda verseydin. pbp da zor bela derleyebildim ama aşağıdaki gibi uyarı veriyor. senin çalıştırdığın dosyayı kullanmamız daha garanti olurdu.

  Warn CHARGE ~ 1.ASM 1122: [102] code crosses boundary @ 800h
  Warn CHARGE ~ 1.ASM 2031: [102] code crosses boundary @ 1000h

  CEVAPLA
 2. hawkehawke

  TEBRİKLER Devreniz fevkalade güzel bir proje ve prof bir sarj aleti ama paylaşım yapılırken sadece kodları ve semasının yanında pcb sinide verseydiniz daha iyi olacaktı sakın işin kolayına kacmayın kendiniz yapmaya çalısın diye düşünebilirsiniz doğal olarak ama buna tek taraflı bakmayalım lütfen birçok öğrenciler var mağdur ve nice öğretmenler var biraz anlayıssız o yüzden kolaylık için pcbde yanında verebilseydiniz emin olun bir çok kişinin hayır duasını alırdınız tekrar TESEKKÜRLER saygılarımla

  Halit ARSLAN

  CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir