tarihinde yayımlanan PIC 16F877 Tuş takımı ile 2X16 lcd‘ye karakter girişi ile 2758 yazısı var. Yazar