tarihinde yayımlanan 01.05.2017 tarihinde güncellenen PIC 16F877 Tuş takımı ile 2X16 lcd‘ye karakter girişi ile 2717 yazısı var. Yazar;