PIC 16F877 Ledli Efekt Devresi 94 Led Ay Yıldız

| Mayıs 23, 2023 Tarihinde güncellendi
PIC 16F877 Ledli Efekt Devresi 94 Led Ay Yıldız

Devre pic16f877 üzerine kurulu 94 adet led kullanılmış mikrodenetleyici çıkışları bc547 transistörler ile güçlendirilmiş bolca transistor ve direnç var simülasyon (.dsn) pcb (.lyt) kaynak asm ve hex yazılımları bulunmakta 4 adet hex dosyası var her biri ledlerin değişik şekilde çalışarak farklı görüntüler oluşturmasını sağlıyor led yerleşimleri değiştirilerek ya da assembly yazılımında yapılacak değişiklikler ile farklı efektler oluşturulabilir

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

94ledli-ayyildiz-efekt-devresi

Hazırlayan: Sami Hoca Emeği geçen Kişilere Teşekkürler

Projenin Devre Şeması
pic16f877-ay-yildiz-led-efekt-isis-proje-devresi

Assembly Kodları

;--------------------------------------------------------------
;YAZAN		SAMİ HOCA
;--------------------------------------------------------------
;TARİH		18-07-2006
;DOSYA ADI	DENEY3
;PIC ADI	16F877
;REZONATÖR	4 MHZ XT
;KOMUT HIZI	
;WATCHDOG	DEVRE DIŞI
;KOD KORUMA	YOK
;KONU		LEDLERLE ÇEŞİTLİ EFEKTLER
;------------------------------------------
	Title "LED Efektleri"
  list P = 16f877
  include "P16f877.inc" ; use definition file for 16f877
	__CONFIG _XT_OSC & _CP_OFF & _PWRTE_OFF &_WDT_OFF

;---------------------------------------------------------------
;KULLANICI RAM TANIMLAMALARI
;-TANIMLAR------------------------------------------------------
	S1		EQU		20H	;S1 DEĞİŞKENİ TANIMLANDI
	S2 		EQU		10H	;S2 DEĞİŞKENİ TANIMLANDI
	S3		EQU		11H	;S3 DEĞİŞKENİ TANIMLANDI
;	S4		EQU		14H	;S3 DEĞİŞKENİ TANIMLANDI
	ADET	EQU		12H	;DEĞİŞKEN TANIMLANDI
	HIZ		EQU		13H
  org 	0x0000   ; start address = 0000h

;PORTLARI SİLME-----------------------------------------------
	CALL	SIL
;PORTLARI DÜZENLEME-------------------------------------------
  bsf STATUS,RP0 	;BANK1'E GEÇ
  movlw b'000000'    
  movwf TRISA			;BÜTÜN PİNLER ÇIKIŞ
  movlw b'00000000'
  movwf TRISB			;BÜTÜN PİNLER ÇIKIŞ
  movlw b'00000000'
  movwf TRISC			;BÜTÜN PİNLER ÇIKIŞ
  movlw b'00000000'
  movwf TRISD			;BÜTÜN PİNLER ÇIKIŞ
  movlw b'00000000'
  movwf TRISE			;BÜTÜN PİNLER ÇIKIŞ
  bcf STATUS,RP0 	;BANK0'A GEÇ
;-------------------------------------------------------------
BASLA 

;	GOTO	SONDENEY


	CALL	HIZLAN
TEKRAR	
;-1- TEK TEK YANARAK VE SÖNMEDEN SONA GİT
;PORTA 0-1-2-3-5
	MOVLW 	B'000001'
	MOVWF 	PORTA
	CALL 	BEKLE
	MOVLW 	B'000011'
	MOVWF 	PORTA
	CALL 	BEKLE
	MOVLW 	B'000111'
	MOVWF 	PORTA
	CALL 	BEKLE
	MOVLW 	B'001111'
	MOVWF 	PORTA
	CALL 	BEKLE
	MOVLW 	B'101111'
	MOVWF 	PORTA
	CALL 	BEKLE
;PORTE 3 ADET	
	MOVLW 	B'001'
	MOVWF 	PORTE
	CALL 	BEKLE
	MOVLW 	B'011'
	MOVWF 	PORTE
	CALL 	BEKLE
	MOVLW 	B'111'
	MOVWF 	PORTE
	CALL 	BEKLE

;PORTC 0-1-2-3-4-5-6-7
	MOVLW 	B'00000001'
	MOVWF 	PORTC
	CALL 	BEKLE
DON2
	RLF		PORTC
	BSF		PORTC,0
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTC,7
	GOTO	DON2
;PORTD 0-1-2-3
	MOVLW 	B'00000001'
	MOVWF 	PORTD
	CALL 	BEKLE
DON3
	RLF		PORTD
	BSF		PORTD,0
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTD,7
	GOTO	DON3

;PORTB 0-1-2-4-5-6-7
	MOVLW 	B'00000001'
	MOVWF 	PORTB
	CALL 	BEKLE
	MOVLW 	B'00000011'
	MOVWF 	PORTB
	CALL 	BEKLE
	MOVLW 	B'00000111'
	MOVWF 	PORTB
	CALL 	BEKLE
	MOVLW 	B'00010111'
	MOVWF 	PORTB
	CALL 	BEKLE
	MOVLW 	B'00110111'
	MOVWF 	PORTB
	CALL 	BEKLE
	MOVLW 	B'01110111'
	MOVWF 	PORTB
	CALL 	BEKLE
	MOVLW 	B'11110111'
	MOVWF 	PORTB
	CALL 	BEKLE
;GERİ DÖNÜŞ - LEDLERİ TEK TEK SÖNDÜREREK GİT
;PORTA LEDLERİNİ SÖNDÜR
	MOVLW	B'101110'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101100'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101000'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'100000'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000000'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
;PORTE LEDLERİNİ SÖNDÜR 0-1-2
	MOVLW	B'110'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'100'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
;PORTC LEDLERİNİ SÖNDÜR 0-1-2-3-4-5-6-7
	MOVLW	B'11111110'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE
DON8
	RLF		PORTC
	BCF		PORTC,0
	CALL	BEKLE
	BTFSC	PORTC,7
	GOTO	DON8
;PORTD LEDLERİNİ SÖNDÜR 0-1-2-3-4-5-6-7
	MOVLW	B'11111110'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
DON9
	RLF		PORTD
	BCF		PORTD,0
	CALL	BEKLE
	BTFSC	PORTD,7
	GOTO	DON9
;PORTB LEDLERİNİ SÖNDÜR 0-1-2
	MOVLW	B'11110110'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11110100'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11110000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11100000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'10000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	CLRF	PORTB
	CALL	BEKLE

	CALL	SIL
	BCF		STATUS,0

	DECFSZ	ADET,1		;DECREMENT F SKIP IF ZERO-ADET DEĞİŞKENİNİ 1 EKSİLT
	GOTO	MUK1		;ADET DEĞİŞKENİ 0 DEĞİL İSE MUK1 RUTİNİNE GİT
	GOTO	FLH1		;ADET DEĞİŞKENİ 0 İSE FLH1 RUTİNİNE GİT
MUK1	
	RLF		HIZ		;HIZ DEĞİŞKENİNİ SOLA KAYDIR (001)-(010)-(100)
	GOTO	TEKRAR		;TEKRAR RUTİNİNE GİT
FLH1
	MOVLW	B'001'
	MOVWF	HIZ
	CALL	FLASH		;ADET DEĞİŞKENİ SIFIR İSE, FLASH RUTİNİNİ ÇAĞIR GEL


;----------------------------------------------------------------
;-2- ÜÇ LED YAK VE SONA KADAR 3'LÜ OLARAK GİT (ÜÇLÜ KARA ŞİMŞEK)
;----------------------------------------------------------------
	CALL	HIZLAN

;PORTA LEDLERİ 0-1-2-3-5
TEKRAR2
	MOVLW	B'000001'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000011'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000111'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'001110'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101100'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
;3'LÜ HAREKET PORTE'YE GEÇİYOR
	MOVLW	B'101000'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'001'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'100000'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'011'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000000'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'111'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
;3'LÜ HAREKET PORTC'YE GEÇİYOR
	MOVLW	B'110'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'100'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'00000011'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE
	CLRF	PORTE
	MOVLW	B'00000111'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE
DON13
	RLF		PORTC
	BCF		PORTC,0
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTC,7
	GOTO	DON13	
;3'LÜ HAREKET PORTC'DEN PORTD'YE GEÇİŞ
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	PORTD
	RLF		PORTC
	BCF		PORTC,0
	CALL	BEKLE
DON14
	RLF		PORTC
	BCF		PORTC,0
	RLF		PORTD
	BSF		PORTD,0
	CALL	BEKLE	
	BTFSS	PORTD,2
	GOTO	DON14
DON15
	RLF		PORTD
	BCF		PORTD,0
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTD,7
	GOTO	DON15
;3'LÜ HAREKET PORTD'DEN PORTB'YE GEÇİŞ
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	PORTB
	RLF		PORTD
	BCF		PORTD,0
	CALL	BEKLE
DON16
	RLF		PORTD
	BCF		PORTD,0
	RLF		PORTB
	BSF		PORTB,0
	CALL	BEKLE	
	BTFSS	PORTB,2
	GOTO	DON16
	MOVLW	B'00010110'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00110100'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'01110000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
DON17
	RLF		PORTB
	BCF		PORTB,0
	CALL	BEKLE
	BTFSC	PORTB,7
	GOTO	DON17
;3'LÜ HAREKET GERİ DÖNÜŞ
	MOVLW	B'10000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11100000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'01110000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00110100'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00010110'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00000111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00000011'
	MOVWF	PORTB
	MOVLW	B'10000000'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	PORTB
	MOVLW	B'11000000'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00000000'
	MOVWF	PORTB
	MOVLW	B'11100000'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
DON18
	RRF		PORTD
	BCF		PORTD,7
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTD,0
	GOTO	DON18
	MOVLW	B'00000011'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'10000000'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'11000000'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00000000'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'11100000'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE
DON19
	RRF		PORTC
	BCF		PORTC,7
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTC,0
	GOTO	DON19
	MOVLW	B'00000011'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'100'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'110'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00000000'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'111'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'011'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'100000'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'001'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'101000'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'101100'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'001110'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000111'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000011'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000001'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000000'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE

	BCF	STATUS,0
	DECFSZ	ADET,1		;DECREMENT F SKIP IF ZERO-ADET DEĞİŞKENİNİ 1 EKSİLT
	GOTO	MUK2		;ADET DEĞİŞKENİ 0 DEĞİL İSE MUK1 RUTİNİNE GİT
	GOTO	FLH2		;ADET DEĞİŞKENİ 0 İSE FLH1 RUTİNİNE GİT
MUK2
	RLF		HIZ		;HIZ DEĞİŞKENİNİ SOLA KAYDIR (001)-(010)-(100)
	GOTO	TEKRAR2		;TEKRAR RUTİNİNE GİT
FLH2
	MOVLW	B'001'
	MOVWF	HIZ
	CALL	FLASH		;ADET DEĞİŞKENİ SIFIR İSE, FLASH RUTİNİNİ ÇAĞIR GEL


;----------------------------------------------------------------
;-3- BAŞTAN VE SONDAN BİRER TANE YANARAK AKARDİON
;----------------------------------------------------------------
	CALL	HIZLAN
TEKRAR3
;PORTA VE PORTB'DEN BİRER TANE YAKARAK ORTADA BULUŞ
	MOVLW	B'000001'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'10000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000011'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'11000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000111'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'11100000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'001111'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'11110000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101111'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'11110100'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE

;PORTB VE PORTE YANIYOR
	MOVLW	B'11110110'
	MOVWF	PORTB
	MOVLW	B'001'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11110111'
	MOVWF	PORTB
	MOVLW	B'011'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
;PORTE VE PORTD YANIYOR
	MOVLW	B'111'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'10000000'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
;PORTD VE PORTC YANIYOR
	MOVLW	B'11000000'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE
DON20
	RRF		PORTD
	BSF		PORTD,7
	RLF		PORTC
	BSF		PORTC,0
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTC,7
	GOTO	DON20
;AKARDION PORTA VE PORTB'DEN İTİBAREN SÖNÜYOR
	MOVLW	B'101110'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'01110111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101100'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'00110111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101000'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'00010111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'100000'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'00000111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000000'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'00000011'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
;PORTE VE PORTB SÖNÜYOR
	MOVLW	B'110'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'100'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'00000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
;PORTE VE PORTD SÖNÜYOR
	MOVLW	B'000'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'01111111'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
;PORTC VE PORTD SÖNÜYOR
	MOVLW	B'11111110'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'00111111'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
DON21
	RLF		PORTC
	BCF		PORTC,0
	RRF		PORTD
	BCF		PORTD,7
	CALL	BEKLE
	BTFSC	PORTC,7
	GOTO	DON21

	BCF	STATUS,0
	DECFSZ	ADET,1		;DECREMENT F SKIP IF ZERO-ADET DEĞİŞKENİNİ 1 EKSİLT
	GOTO	MUK3		;ADET DEĞİŞKENİ 0 DEĞİL İSE MUK1 RUTİNİNE GİT
	GOTO	FLH3		;ADET DEĞİŞKENİ 0 İSE FLH1 RUTİNİNE GİT
MUK3
	RLF		HIZ			;HIZ DEĞİŞKENİNİ SOLA KAYDIR (001)-(010)-(100)
	GOTO	TEKRAR3		;GERİ DÖN
FLH3
	MOVLW	B'001'
	MOVWF	HIZ
	CALL	FLASH		;ADET DEĞİŞKENİ SIFIR İSE, FLASH RUTİNİNİ ÇAĞIR GEL

;----------------------------------------------------------------
;-4- PORTA'DAN İTİBAREN 5 LED YAKARAK SONA KADAR GİT(BEŞLİ KARA ŞİMŞEK)
;----------------------------------------------------------------

	CALL	HIZLAN
TEKRAR4
	MOVLW	B'000001'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000011'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000111'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'001111'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101111'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
;PORTE'YE GEÇİYOR
	MOVLW	B'101110'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'001'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'101100'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'011'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'101000'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'111'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
;PORTC'YE GEÇİYOR
	MOVLW	B'100000'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'111'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE

	CLRF	PORTA
	MOVLW	B'111'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'00000011'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'110'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'00000111'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'100'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'00001111'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'000'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'00011111'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE
DON22
	RLF		PORTC
	BCF		PORTC,0
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTC,7
	GOTO	DON22

	MOVLW	B'11110000'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
DON23
	RLF		PORTC
	BCF		PORTC,0
	RLF		PORTD
	BSF		PORTD,0
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTD,4
	GOTO	DON23
DON24
	RLF		PORTD
	BCF		PORTD,0
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTD,7
	GOTO	DON24

	MOVLW	B'11110000'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'11100000'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'00000011'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'11000000'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'00000111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'10000000'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'00010111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE

	CLRF	PORTD
	MOVLW	B'00110111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'01110110'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'11110100'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'11110000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'11100000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'11000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'10000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE

	CLRF	PORTB
	CALL	BEKLE
;-------------
;5 LED YAKARAK GERİ DÖNÜŞ
	MOVLW	B'10000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11100000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11110000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11110100'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'01110110'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00110111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
;PORTD'YE GEÇİYOR
	MOVLW	B'00010111'
	MOVWF	PORTB
	MOVLW	B'10000000'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00000111'
	MOVWF	PORTB
	MOVLW	B'11000000'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00000011'
	MOVWF	PORTB
	MOVLW	B'11100000'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	PORTB
	MOVLW	B'11110000'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
	CLRF	PORTB
	MOVLW	B'11111000'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
DON25
	RRF		PORTD
	BCF		PORTD,7
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTD,0
	GOTO	DON25
;PORTC'YE GEÇİYOR
	MOVLW	B'00001111'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'10000000'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE	
DON26
	RRF		PORTD
	BCF		PORTD,0
	RRF		PORTC
	BSF		PORTC,7
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTC,3
	GOTO	DON26
DON27
	RRF		PORTC
	BCF		PORTC,7
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTC,0
	GOTO	DON27
;PORTE'YE GEÇİYOR
	MOVLW	B'100'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'00001111'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE	

	MOVLW	B'110'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'00000111'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE	

	MOVLW	B'111'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'00000011'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE	
;PORTA'YA GEÇİYOR
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'111'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'100000'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE

	CLRF	PORTC
	MOVLW	B'111'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'101000'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'011'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'101100'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'001'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'101110'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE

	CLRF	PORTE
	MOVLW	B'101111'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'001111'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'000111'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'000011'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'000001'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE

	CLRF	PORTA
	CALL	BEKLE

	BCF	STATUS,0
	DECFSZ	ADET,1		;DECREMENT F SKIP IF ZERO-ADET DEĞİŞKENİNİ 1 EKSİLT
	GOTO	MUK4		;ADET DEĞİŞKENİ 0 DEĞİL İSE MUK1 RUTİNİNE GİT
	GOTO	FLH4		;ADET DEĞİŞKENİ 0 İSE FLH1 RUTİNİNE GİT
MUK4
	RLF		HIZ			;HIZ DEĞİŞKENİNİ SOLA KAYDIR (001)-(010)-(100)
	GOTO	TEKRAR4		;GERİ DÖN
FLH4
	MOVLW	B'001'
	MOVWF	HIZ
	CALL	FLASH		;ADET DEĞİŞKENİ SIFIR İSE, FLASH RUTİNİNİ ÇAĞIR GEL


;--
;PORTB'DEN GERİYE DOĞRU EN BAŞA KADAR YANARAK GİTSİN 
;--

	CALL	HIZLAN
TEKRAR5
;PORTB LEDLERİ GERİYE DOĞRU YANSIN
	MOVLW	B'10000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11100000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11110000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11110100'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11110110'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11110111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
;PORTD LEDLERİ GERİYE DOĞRU YANSIN
	MOVLW	B'10000000'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
DON63
	RRF		PORTD
	BSF		PORTD,7
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTD,0
	GOTO	DON63
;PORTC LEDLERİ GERİYE DOĞRU YANSIN
	MOVLW	B'10000000'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE
DON64
	RRF		PORTC
	BSF		PORTC,7
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTC,0
	GOTO	DON64
;PORTE LEDLERİ GERİYE DOĞRU YANSIN
	MOVLW	B'100'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'110'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'111'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
;PORTA LEDLERİ GERİYE DOĞRU YANSIN
	MOVLW	B'100000'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101000'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101100'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101110'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101111'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
;PORTA'DAN İTİBAREN GERİ SÖNSÜN	
	MOVLW	B'101110'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101100'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101000'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'100000'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000000'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
;PORTE GERİ SÖNSÜN
	MOVLW	B'110'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'100'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
;PORTC GERİ SÖNSÜN
	MOVLW	B'11111111'
	MOVWF	PORTC
DON65
	RLF		PORTC
	BCF		PORTC,0
	CALL	BEKLE
	BTFSC	PORTC,7
	GOTO	DON65
;PORTD GERİ SÖNSÜN
	MOVLW	B'11111111'
	MOVWF	PORTD
DON66
	RLF		PORTD
	BCF		PORTD,0
	CALL	BEKLE
	BTFSC	PORTD,7
	GOTO	DON66
;PORTB GERİ SÖNSÜN
	MOVLW	B'11110110'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11110100'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11110000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11100000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'10000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE

	BCF	STATUS,0
	DECFSZ	ADET,1		;DECREMENT F SKIP IF ZERO-ADET DEĞİŞKENİNİ 1 EKSİLT
	GOTO	MUK5		;ADET DEĞİŞKENİ 0 DEĞİL İSE MUK1 RUTİNİNE GİT
	GOTO	FLH5		;ADET DEĞİŞKENİ 0 İSE FLH1 RUTİNİNE GİT
MUK5
	RLF		HIZ			;HIZ DEĞİŞKENİNİ SOLA KAYDIR (001)-(010)-(100)
	GOTO	TEKRAR5		;GERİ DÖN
FLH5
	MOVLW	B'001'
	MOVWF	HIZ
	CALL	FLASH		;ADET DEĞİŞKENİ SIFIR İSE, FLASH RUTİNİNİ ÇAĞIR GEL

;----------------------------------------------------------------
;-6- PORTA'DAN İLERİYE 1-11-21-31. LEDLER YANSIN VE BİRER ARTSIN 
;----------------------------------------------------------------
	
	CALL	HIZLAN
TEKRAR6
;PORTA 0 + PORTC 2 + PORTD 4+ PORTB 7 LEDLERİ YANSIN
	MOVLW	B'000001'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'00000100'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'00010000'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'10000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'000011'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'00001100'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'00110000'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'000111'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'00011100'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'01110000'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'001111'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'00111100'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'11110000'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'101111'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'01111100'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'10000001'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'001'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'11111100'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'10000011'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'011'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'11110001'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'10000111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'111'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'11110011'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'10010111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'111111101'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'11110111'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'10110111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE

	MOVLW	B'111111111'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'11111111'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'11110111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE

;GERİ SÖNME İŞLEMİ
	MOVLW	B'101110'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'11111011'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'11101111'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
;2.LEDLER SÖNÜYOR
	MOVLW	B'101100'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'11110011'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'11001111'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
;3.LEDLER SÖNÜYOR
	MOVLW	B'101000'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'11100011'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'10001111'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
;4.LEDLER SÖNÜYOR
	MOVLW	B'100000'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'11000011'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'00001111'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
;5.LEDLER SÖNÜYOR
	MOVLW	B'000000'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'10000011'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'11110110'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
;6.LEDLER SÖNÜYOR
	MOVLW	B'110'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'00000011'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'11110100'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
;7.LEDLER SÖNÜYOR
	MOVLW	B'100'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'00001110'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'11110000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
;8.LEDLER SÖNÜYOR
	MOVLW	B'000'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'00001100'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'11100000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
;9.LEDLER SÖNÜYOR
	MOVLW	B'00000010'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'00001000'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'11000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
;10.LEDLER SÖNÜYOR
	MOVLW	B'00000000'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'00000000'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'00000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE


	BCF	STATUS,0
	DECFSZ	ADET,1		;DECREMENT F SKIP IF ZERO-ADET DEĞİŞKENİNİ 1 EKSİLT
	GOTO	MUK6		;ADET DEĞİŞKENİ 0 DEĞİL İSE MUK1 RUTİNİNE GİT
	GOTO	FLH6		;ADET DEĞİŞKENİ 0 İSE FLH1 RUTİNİNE GİT
MUK6
	RLF		HIZ			;HIZ DEĞİŞKENİNİ SOLA KAYDIR (001)-(010)-(100)
	GOTO	TEKRAR6		;GERİ DÖN
FLH6
	MOVLW	B'001'
	MOVWF	HIZ
	CALL	FLASH		;ADET DEĞİŞKENİ SIFIR İSE, FLASH RUTİNİNİ ÇAĞIR GEL

;----------------------------------------------------------------
;-7- PORTA'DAN İLERİYE LEDLER 5'ERLİ YANSIN VE MEKSİKA DALGALANMASI 
;----------------------------------------------------------------


	CALL	HIZLAN
TEKRAR7
;PORTA 0-5 LEDLERİ YANSIN
	MOVLW	B'101111'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
;PORTE 0-1-2 VE PORTC 0-1 LEDLERİ YANSIN
	MOVLW	B'111'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'00000011'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE
;PORTC 2-3-4-5-6 LEDLERİ YANSIN
	MOVLW	B'01111111'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE
;PORTC 7 VE PORTD 0-1-2-3 LEDLERİ YANSIN
	MOVLW	B'11111111'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'00001111'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
;PORTD 4-5-6-7 VE PORTB 0 LEDLERİ YANSIN
	MOVLW	B'11111111'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
;PORTB 1-2-4-5-6-7- LEDLERİ YANSIN
	MOVLW	B'11110111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
;MEKSİKA DALGALANMASI -3 LEDLİ HAREKET
	MOVLW	B'101110'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101100'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101000'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'100001'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000011'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000111'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'110'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'001111'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'100'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101111'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'000'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'001'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'11111110'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'011'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'11111100'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'111'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'11111000'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE
DON67
	RLF		PORTC
	BSF		PORTC,0
	CALL	BEKLE
	BTFSC	PORTC,7
	GOTO	DON67
DON68
	RLF		PORTC
	BSF		PORTC,0
	RLF		PORTD
	BCF		PORTD,0
	CALL	BEKLE
	BTFSC	PORTD,2
	GOTO	DON68
DON69
	RLF		PORTD
	BSF		PORTD,0
	CALL	BEKLE
	BTFSC	PORTD,7
	GOTO	DON69

	MOVLW	B'00111111'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'11110110'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'01111111'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'11110100'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11111111'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'11110000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11100001'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11000011'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'10000111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00010111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00110111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'01110111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11110111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
;GERİ DÖNÜŞ
	MOVLW	B'01110111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00110111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00010111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'10000111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11000011'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11100001'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11110000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'01111111'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'11110100'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00111111'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'11110110'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00011111'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'11110111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
DON70
	RRF		PORTD
	BSF		PORTD,7
	CALL	BEKLE
	BTFSC	PORTD,0
	GOTO	DON70
DON71
	RRF		PORTD
	BSF		PORTD,7
	RRF		PORTC
	BCF		PORTC,7
	BTFSC	PORTC,5
	GOTO	DON71
DON72
	RRF		PORTC
	BSF		PORTC,7
	CALL	BEKLE
	BTFSC	PORTC,0
	GOTO	DON72

	MOVLW	B'00111111'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'011'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'01111111'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'001'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'11111111'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'000'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'100'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'001111'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'110'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'000111'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'111'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'000011'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'100001'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101000'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101100'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101110'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101111'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE

	BCF	STATUS,0
	DECFSZ	ADET,1		;DECREMENT F SKIP IF ZERO-ADET DEĞİŞKENİNİ 1 EKSİLT
	GOTO	MUK7		;ADET DEĞİŞKENİ 0 DEĞİL İSE MUK1 RUTİNİNE GİT
	GOTO	FLH7		;ADET DEĞİŞKENİ 0 İSE FLH1 RUTİNİNE GİT
MUK7
	RLF		HIZ			;HIZ DEĞİŞKENİNİ SOLA KAYDIR (001)-(010)-(100)
	GOTO	TEKRAR7		;GERİ DÖN
FLH7
	MOVLW	B'001'
	MOVWF	HIZ
	CALL	FLASH		;ADET DEĞİŞKENİ SIFIR İSE, FLASH RUTİNİNİ ÇAĞIR GEL

;----------------------------------------------------------------
;-8- ORTADAN BAŞA VE SONA DOĞRU AKARDION 
;----------------------------------------------------------------

	CALL	HIZLAN
TEKRAR8
	MOVLW	B'10000000'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE
DON73
	RRF		PORTC
	BSF		PORTC,7
	RLF		PORTD
	BSF		PORTD,0
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTC,0
	GOTO	DON73
	MOVLW	B'100'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'11111111'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'110'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'111'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'00000011'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'100000'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'00000111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101000'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'00010111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101100'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'00110111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101110'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'01110111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101111'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'11110111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
;GERİ DÖNÜŞ HAREKETLERİ
	MOVLW	B'101110'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'01110111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101100'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'00110111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'101000'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'00010111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'100000'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'00000111'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000000'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'00000011'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'110'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'100'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'00000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'01111111'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
DON74
	RLF		PORTC
	BCF		PORTC,0
	RRF		PORTD
	BCF		PORTD,7
	CALL	BEKLE
	BTFSC	PORTD,0
	GOTO	DON74
	MOVLW	B'00000000'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE

	BCF	STATUS,0
	DECFSZ	ADET,1		;DECREMENT F SKIP IF ZERO-ADET DEĞİŞKENİNİ 1 EKSİLT
	GOTO	MUK8		;ADET DEĞİŞKENİ 0 DEĞİL İSE MUK1 RUTİNİNE GİT
	GOTO	FLH8		;ADET DEĞİŞKENİ 0 İSE FLH1 RUTİNİNE GİT
MUK8
	RLF		HIZ			;HIZ DEĞİŞKENİNİ SOLA KAYDIR (001)-(010)-(100)
	GOTO	TEKRAR8		;GERİ DÖN
FLH8
	MOVLW	B'001'
	MOVWF	HIZ
	CALL	FLASH		;ADET DEĞİŞKENİ SIFIR İSE, FLASH RUTİNİNİ ÇAĞIR GEL

;----------------------------------------------------------------
;-9- PORTA'DAN SONA DOĞRU TEK TEK HAREKET (TEKLİ KARA ŞİMŞEK)  
;----------------------------------------------------------------
;	SONDENEY

	CALL	HIZLAN
TEKRAR9
	MOVLW	B'000001'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000010'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000100'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'001000'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'100000'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
;PORTE LEDLERİ YANIYOR
	MOVLW	B'000000'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'001'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'010'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'100'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
;PORTC LEDLERİ YANIYOR
	MOVLW	B'000'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE
DON75
	RLF		PORTC
	BCF		PORTC,0
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTC,7
	GOTO	DON75
;PORTD LEDLERİ YANIYOR
	MOVLW	B'00000000'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
DON76
	RLF		PORTD
	BCF		PORTD,0
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTD,7
	GOTO	DON76
;PORTB LEDLERİ YANIYOR
	MOVLW	B'00000000'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00000010'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00000100'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00010000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00100000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'01000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'10000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
;GERİ DÖNÜŞ HAREKETLERİ -PORTB
	MOVLW	B'10000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'01000000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00100000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00010000'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00000100'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00000010'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	PORTB
	CALL	BEKLE
;PORTD LEDLERİ GERİ DÖNÜŞ
	MOVLW	B'00000000'
	MOVWF	PORTB
	MOVLW	B'10000000'
	MOVWF	PORTD
	CALL	BEKLE
DON77
	RRF		PORTD
	BCF		PORTD,7
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTD,0
	GOTO	DON77
;PORTC LEDLERİ GERİ DÖNÜŞ
	MOVLW	B'00000000'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'10000000'
	MOVWF	PORTC
	CALL	BEKLE
DON78
	RRF		PORTC
	BCF		PORTC,7
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTC,0
	GOTO	DON78
;PORTE LEDLERİ GERİ DÖNÜŞ
	MOVLW	B'00000000'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'100'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'010'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'001'
	MOVWF	PORTE
	CALL	BEKLE
;PORTB LEDLERİ GERİ DÖNÜŞ
	MOVLW	B'000'
	MOVWF	PORTE
	MOVLW	B'100000'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'001000'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000100'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000010'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000001'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE
	MOVLW	B'000000'
	MOVWF	PORTA
	CALL	BEKLE

	BCF	STATUS,0
	DECFSZ	ADET,1		;DECREMENT F SKIP IF ZERO-ADET DEĞİŞKENİNİ 1 EKSİLT
	GOTO	MUK9		;ADET DEĞİŞKENİ 0 DEĞİL İSE MUK1 RUTİNİNE GİT
	GOTO	FLH9		;ADET DEĞİŞKENİ 0 İSE FLH1 RUTİNİNE GİT
MUK9
	RLF		HIZ			;HIZ DEĞİŞKENİNİ SOLA KAYDIR (001)-(010)-(100)
	GOTO	TEKRAR9 	;GERİ DÖN
FLH9
	MOVLW	B'001'
	MOVWF	HIZ
	CALL	FLASH		;ADET DEĞİŞKENİ SIFIR İSE, FLASH RUTİNİNİ ÇAĞIR GEL	GOTO	BASLA


;-------------------------------------------------------
HIZLAN
	MOVLW	.3		;W REG'E DECIMAL 3 SAYISINI YÜKLE (3 DEFA TEKRAR ETMEK İÇİN)
	MOVWF	ADET	;W REG'DEKİ 3 SAYISINI ADET DEĞİŞKENİNE YÜKLE
	MOVLW	B'001'	;W REG'E BINARY'001' SAYISINI YÜKLE (3 FARKLI HIZ İÇİN)
	MOVWF	HIZ		;W REG'DEKİ '0001' SAYISINI HIZ DEĞİŞKENİNE YÜKLE
	RETURN
;-------------------------------------------------------
SIL
	CLRF	PORTA
	CLRF	PORTB
	CLRF	PORTC
	CLRF	PORTD
	CLRF	PORTE
	RETURN
;-------------------------------------------------------
FLASH
	MOVLW	.3
	MOVWF	ADET
FLSH1
	MOVLW	B'101111'
	MOVWF	PORTA
	MOVLW	B'11110111'
	MOVWF	PORTB
	MOVLW	B'11111111'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'11111111'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	B'111'
	MOVWF	PORTE

	CALL	BEKLE
	CALL	BEKLE
	CALL	BEKLE

	CLRF	PORTA
	CLRF	PORTB
	CLRF	PORTC
	CLRF	PORTD
	CLRF	PORTE

	CALL	BEKLE
	CALL	BEKLE
	CALL	BEKLE

	DECFSZ	ADET,1
	GOTO	FLSH1
	RETURN


; 1/2 SEC BEKLE SUBROUTINE WITH 4MHz CLOCK

;-------------------------------------------------------	
BEKLE	
	BTFSS	HIZ,0
	GOTO	HIZ2
	GOTO	BEKLE1
HIZ2	
	BTFSS	HIZ,1
	GOTO	HIZ3
	GOTO	BEKLE2
HIZ3
	BTFSS	HIZ,2
	GOTO	BEKLE3	
	GOTO	BEKLE3
	
BEKLE1	
	MOVLW	.150		;W REG'E 200 SAYISINI AT
	MOVWF	S1		;S1 DEĞERİNİ W'DEN AL
SAY1	MOVLW	.150		;WREG'E 200 SAYISINI AT
	MOVWF	S2		;S2 DEĞERİNİ W'DEN AL
	MOVLW	.150
	MOVWF	S3
;	MOVLW	.150
;	MOVWF	S4

SAY2	DECFSZ	S2,1		;DECREMENT F SKIP IF 0- SAYIYI AZALT, 0 İSE BİR KOMUT ATLA	
	GOTO	SAY2		;0 DEĞİLSE, D2'YE GİT
SAY3	DECFSZ	S3,1		;DEC F Skip if Zero- SAYIYI AZALT, 0 İSE BİR KOMUT ATLA
	GOTO	SAY3		;0 DEĞİLSE, A1'E GİT
;SAY4	DECFSZ	S4,1
;	GOTO	SAY4
	DECFSZ	S1,1		;DEC F Skip if Zero- SAYIYI AZALT, 0 İSE BİR KOMUT ATLA
	GOTO	SAY1		;0 DEĞİLSE, A1'E GİT
	RETURN

BEKLE2	
	MOVLW	.120		;W REG'E 200 SAYISINI AT
	MOVWF	S1		;S1 DEĞERİNİ W'DEN AL
SAY21	MOVLW	.120  	;WREG'E 200 SAYISINI AT
	MOVWF	S2		;S2 DEĞERİNİ W'DEN AL
	MOVLW	.120
	MOVWF	S3
SAY22	DECFSZ	S2,1		;DECREMENT F SKIP IF 0- SAYIYI AZALT, 0 İSE BİR KOMUT ATLA	
	GOTO	SAY22		;0 DEĞİLSE, D2'YE GİT
SAY23	DECFSZ	S3,1		;DEC F Skip if Zero- SAYIYI AZALT, 0 İSE BİR KOMUT ATLA
	GOTO	SAY23		;0 DEĞİLSE, A1'E GİT
	DECFSZ	S1,1		;DEC F Skip if Zero- SAYIYI AZALT, 0 İSE BİR KOMUT ATLA
	GOTO	SAY21		;0 DEĞİLSE, A1'E GİT
	RETURN
BEKLE3	
	MOVLW	.90		;W REG'E 200 SAYISINI AT
	MOVWF	S1		;S1 DEĞERİNİ W'DEN AL
SAY31	MOVLW	.90		;WREG'E 200 SAYISINI AT
	MOVWF	S2		;S2 DEĞERİNİ W'DEN AL
	MOVLW	.90
	MOVWF	S3
SAY32	DECFSZ	S2,1		;DECREMENT F SKIP IF 0- SAYIYI AZALT, 0 İSE BİR KOMUT ATLA	
	GOTO	SAY32		;0 DEĞİLSE, D2'YE GİT
SAY33	DECFSZ	S3,1		;DEC F Skip if Zero- SAYIYI AZALT, 0 İSE BİR KOMUT ATLA
	GOTO	SAY33		;0 DEĞİLSE, A1'E GİT
	DECFSZ	S1,1		;DEC F Skip if Zero- SAYIYI AZALT, 0 İSE BİR KOMUT ATLA
	GOTO	SAY31		;0 DEĞİLSE, A1'E GİT
	RETURN


	END	

pic-16f877-ledli-efekt-devresi-94-led-ay-yildiz

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2008/11/27 Etiketler: , , , , , ,35 Yorum “PIC 16F877 Ledli Efekt Devresi 94 Led Ay Yıldız

 1. himmethimmet

  s.a hocam bu devrenin baskı şemasında ledler seri bağlanmış ve bir tane bacak ları boş o şekil çalışıyor mu devre

  CEVAPLA
 2. irfanirfan

  Sami hocanın ayyıldız projesinden dolayı teşekkür ederim.Devreyi yaptım ve çalıştırdım fakat dört ayrı dosya halinde olan hex kodlarını entegreye yüklediğimde sadece iki dosya çalışıyor ve ikiside birbirinin aynısı.Diğer iki dosyayı yüklediğimde ise ledlerde hiçbir hareket olmuyor.Bu dosyaların çalışanlarına nasıl ulaşabilirim?

  CEVAPLA
 3. çağrıçağrı

  bu 3 grup led’den sonraki bacaklar boşta eğer boşta kalcaksa nasıl çalışcak ki devre acil haber verirmisiniz ?

  CEVAPLA
 4. ouzouz

  Bu devreyi yıllık ödev olarak bende aldım daha yapmadım ama çok güzel devre 😉

  CEVAPLA
 5. irfanirfan

  Devreyi çalıştırabilmeniz için pcb ciziminde eksik olan üçlü grup ledlerin boşta kalan uçlarını birleştirerek +12V a bağlanmalı.Ayrıca transistörlerin 4,7 kohm a bağlanan emiter uçlarınıda tüm transistörlerde olmak üzere beslemenin eksi ucuna bağlamanız gerekiyor.Önemli olan bir noktada yine pcb çiziminde olmayan pic16f877 entegresine besleme voltajının verilmesi 11 nolu uç +5v , 12 nolu uç eksiye bağlanacak…bu bağlantıları eksiksiz ve yanlış yapmazsanız devre çalışıyor….

  CEVAPLA
 6. malimali

  slmlar. ben bu devreyi proje olarak hazırlıyorum fakat devrede bazı ledlerin anot uçları açık. bu şekilde çalışıyormu birde eleman listesi verirsenin iyi olur.

  CEVAPLA
 7. isa_isa_

  Devre çok güzel olmuşta benim dikkatimi çeken nokta devre elemanları üste değilde alt kısımda ayrı bir plakette olsa daha hoş olurdu açıkcası orası işi bozmuş ama yinede emeğe saygı ….

  CEVAPLA
 8. ahmetahmet

  Selamün aleyküm. Ben devreyi yaptım her şeyi hazır ama ledleri birleştiriecek yerleri ,16f877 ye +5 nereye verildiğini detaylı şekilde anlatırsanız devrem çalışacak lütfen yardıcı olun

  CEVAPLA
 9. tayfun şırahanetayfun şırahane

  ben sami hocanın öğrencisiyim ve bu güne kadar 5 tane bayrak yaptım bu devrede boş kalan bacaklar şemada da belirtildiği gibi numaralı transistör bacaklarına bağlanacak ama devrenin yeni hali entegreli uln kullanarak yapıldı o daha güzel

  CEVAPLA
  1. ÇağlarÇağlar

   Tayfun bey bu devrenin 150 led ile olanını yıllar önce yapmıştım.Sürekli çalıştırmaya başlayınca 2 ta da 3 gün sonra sistem kendini kitliyor gibi.Belirli led grupları yanıp sönüyor sadece.Çözüm olarak pic i yeniden progralmlıyorum ama 2 yada 3 gün sonra gene aynı.

   CEVAPLA
 10. zaferzafer

  bu devrenin +12 v girişi nerede acaba yardımcı olursanız sevinirim 🙂

  CEVAPLA
 11. ısımsızısımsız

  devre yanlış yapmayın. emiter collektör arası direnç atmış hocamız 🙂 biz yaptık düzeltmek için çok uğraştık.

  CEVAPLA
 12. erkanerkan

  hocam devreyi inceledikce aklıma takılanları yazıyorum..ares şeklinde 1-2-3 var bunlar ne oluyor acaba

  birde isis çizimindeki mavi kalın çizlerne oluyor onları çözemedim.. bilen varsa yardımcı olursa sevinirim..

  CEVAPLA
 13. erkanerkan

  devreyi aresteki gibi kurduktan sonra başka yapacak işlemler varmı acaba atlamalar, ilaveler gibi yapanlar aydınlatırlarsa çok memnun olurum ..teşekürler..

  CEVAPLA
 14. FerdiFerdi

  Kardeşim İyi Güzelde İndirdim Yine Aynı Eski Devre Çıktı Sende Varsa Link Atarmısın ?

  CEVAPLA
 15. erkanerkan

  arkadaşlar ben devrenin 877 lisini yaptım ama efektleri yapmıyor sabit yanıyor neden olur acaba..

  CEVAPLA
 16. sadıksadık

  devre güzele benziyor aklıma takılan şu boşta kalan ledlere direnç bağlanıyor mu bağlanıyorsa kaç ohm nereye bağlanıyor birde areste dirençler kaç ohm onlarıda yazarsanız sevinirim iyi günler kolay gelsin

  CEVAPLA
 17. A. KarabulutA. Karabulut

  Arkadaşlar benim de benzer bir projem var ve bir yerde takıldım, Tırcı bir arkadaşım için kırmızı ledlerden oluşan Türkiye haritası ( hesaplarıma göre 202 kırmızı led) ve harıtanın içine beyaz ledlerden oluşan ay- yıldız ( hesaplarıma gore 85 beyaz led) animasyon gerekmiyor, sabit yanacak, ama sorun seri ve paralel gruplar halinde bağlayıp yine hesaplamalarima gore 15 adet 7812 ile beslenen bu tabelanın, ışık şiddetini ayarlamak, yani dimmer’li olması gerekiyor, besleme tek olsa sorun yok ama 15 adet 7812 devresini aynı anda nasıl dimmer’li yapabilirim, eski bir elektronikciyim ve uzun zamandır meslekten uzak olduğum için biraz körelmişim, lütfen yardımlarınızı bekliyorum.

  CEVAPLA
  1. gevvgevv Yazar

   15 adet 7812 yerine 1adet LM338K kullanın ama soğutucuya bağlamak şart datasheet dosyasındaki standart devre işinizi görür

   lm338k-ayarli-regulator

   R2 5K trimpot 1.2k olacak 1.2v….13.5v arası ayarlama yapabilirsiniz

   LM338K yani büyük metal tip olmalı gücü yüksektir LM338T işinizi görmez

   iyi çalışmalar

   CEVAPLA
 18. A. KarabulutA. Karabulut

  Gevv, yardımın için çok teşekkür ederim. Bir sorum olacak izninle; toplamdaki 300’e yakın seri ve paralel bağlantılarla oluşturduğum devremi, yukarıda ki tek besleme ile çalıştırmam mümkün mü acaba, yani oluşturduğum 10’lu grubu birbirine paralel baglayıp verdiğin devreden besleyip aynı zamanda ışık şiddetini ayarlayabilir miyim? ben öyle anladım ama emin olmak için tekrar size sormak istedim. Yardımlarınız için tekrar çok teşekkürler. Hollanda’dan eski bir meslektaşınız…

  CEVAPLA
  1. gevvgevv Yazar

   lm338k 5 amper verir 1 led led 10ma çekse 300×10=3000 yani 3 amper orta halli bir soğutucu ile lm338k yeterli olur lm338k ayarlı olduğu için voltajı ayarlayarak led parlaklığınıda ayarlayabilirsiniz

   bu arada biraz daha detay verseniz iyi olur giriş voltajı nedir onlu grup led bağlantısı nasıl şema hazırlayın duruma göre yardımcı olmaya çalışayım

   CEVAPLA
 19. A. KarabulutA. Karabulut

  İlgin için tekrar teşekkürler.

  Giriş gerilimi kamyonun 24 V. aküsunden ( daha doğrusu çakmaklığından ) alınacak. Şemayı buraya eklemeyi başaramadım ama anlatmaya çalışayım; nominal gerilimi 3,5 volt, nominal akımı 20 mA olan 81 adet beyaz led icin; 27 ledden oluşan 3 grup oluşturmayı düşünüyorum. Bu 27 led, 3 seri ve onlara seri 82 ohm bir direnc ile 9 paralel bir devre oluşturulacak ( umarım anlatabilmişimdir ) bu grubu 12 V giriş gerilimine göre ayarladım, sebebi, oluşturulan devrenin yerine göre kamyonda değil de normal 12 V akülü bir araçta da kullanilabileceği olasılığı. Böylece Ay- Yıldız için 27; li 3 adet grup oluşturmuş olacağım. İlk etapta benim düşüncem, araçtan alınan 12-24 V gerilimi, bu üçlü grubun önüne koyduüum üç adet 7812 regületörü vasıtası ile çalıştırmaktı. Tabi dış çercevedeki 202 kırmızı ledden oluşan Türkiye harıtası içinde 7 grup hesapladım, toplam elimde 10 adet grup olacak. Besleme olarak ta 12V/ 24V akü gerilimi olacak. Ama arkadaşım, gerektiğinde ledlerin ışıkk şiddetini azaltmak istiyor, bunun için ya bir dimmer devresi oluşturmam gerekiyor ya da 12V/ 7V olarak iki giriş gerilimi ile bir swic ile seçim yapabilirim.

  Sizin önerdiğiniz devreyi burada nasıl kullanabilirim, önemli olan tüm ledlerin ışık şiddetinin eşit olması. oluşturduğum bu 10 gruba direk olarak sizin önerdiğiniz bu devreyi bağlayabilirmiyim, Trimpot yerine bir Potansiyometre bağlayıp, bu potmeteri kasaya yerleştirip ışık şiddetini ayarlamak amacı ile kullanabilirmiyim.

  Farkındayım biraz uzun bir anlatım oldu ama umarım derdimi anlatabilmişimdir. Yardımlarınız için tekrar çok teşekkürler.

  CEVAPLA
  1. gevvgevv Yazar

   şemayı http://postimage.org/ sitesine yükleyip verilen linki ekleyebilirsiniz

   lm338k üzerinde voltaj ayarı için pot, trimpot kullanılabilir daha iyisi iki konumlu anahtarda kullanabilirsiniz yada komitatör olabilir

   https://320volt.com/lm317-lm338-lm350-hesaplama/ sayfasından çıkış gerilimi için pot yerine kullanacağınız direncin değerini hesaplayabilirsiniz

   mesela 2 farklı voltaj için hesaplama yaptınız 2 direnç kullanacaksınız 2 konumlu anahtar kullanırsınız anahratın bir ucuna direnc 1 diğer ucunada direnc 2 bağlanır anahrarın orta ucuda şaseye bağlanır konum değiştirdiğinizde voltajda değişir. sabit direnç kullandığınız için sizin belirlediğiniz voltaj çıkar

   lm338-adj

   alternatif lm3xx hesaplama programları:

   https://320volt.com/regulator-hesaplama-lm317-l200-tl431-m5237-78xx/

   https://320volt.com/ayarlanabilir-pozitif-regulator-hesap-programi/

   CEVAPLA
 20. A. KarabulutA. Karabulut

  30_led

  kirmiziled1

  kirmiziled2

  Yukarıda ki linklerde şemaları verdim.
  resim 1. beyaz ledler,
  resim 2. kirmizi ledler ( 30 adet, 68 ohm direnc değerleri )
  resim 3. yine kırmızı ledler ( r1=68 ohm ve r2= 270 ohm )

  1. şemadan 3 grup, 2. şemadan 6 grup ve 3. şemadan 1 grup olmak üzere toplam 10 grup ve tam sayı olmamakla birlikte +- 300 led

  kırmızı ledlerin değerleri 1.9 V 10 mA

  CEVAPLA
  1. gevvgevv Yazar

   @A. Karabulut şimdi toparlayalım benim kafa gidiyor bugün yoğun geçti yorgunluk iyice çökmeye başladı 🙂 led bağlantıları düzenli sadece kırmızı ledlerde tam sıfıra sıfır hesaplamışsınız 🙂 normalde 1 led göz ardı edilip yerine direnç konulur neyse o büyük sorun değil

   şimdi voltaj ayarı yani led parkalığı için 2 konumlu anahtar önerdim bu sorunu çözüyor sanırım şuan yapmanız gereken devreyi toplayıp test etmek

   CEVAPLA
 21. A. KarabulutA. Karabulut

  ledcalc.com sayfası yardımı ile yaptığım hesaplamalara göre; oluşturulan 10 grup birbiri ile paralel baglandığında 12V gerilim altında toplam 800 mA gibi bi akım çekecek …

  CEVAPLA
 22. A. KarabulutA. Karabulut

  Sayın arkadaşım, yardımların için çok teşekkürler, malzemelerimi toparladığımda devremi potmetre ve swic ile iki farklı şekilde kurup ölçümlerimi yapacağım, sonucu burada paylaşıp benzer projelere yardımcı olmaya çalışacağım. İnşallah olumlu haberlerle tekrar dönerim sizlere. VATANA ÇOK SELAMLAR…

  CEVAPLA
  1. gevvgevv Yazar

   Hayırlısı olsun umarım herşey yolunda gider iyi çalışmalar dilerim görüşmek üzere 😉

   CEVAPLA
 23. A. KarabulutA. Karabulut

  harita-led-ay-yildiz-led-proje-1 harita-led-ay-yildiz-led-proje-2 harita-led-ay-yildiz-led-proje-3

  @Gevv arkadaşım, projemi tamamladım ve yukarıya projenin son halinin birkaç fotoğrafını koydum, yardımların için çok teşekkürler…

  CEVAPLA
 24. vasıfvasıf

  ben ayyıldız devresi yapıyorum ama malzeme listesine hiç bir yerden bulamıyorum bana malzeme listesi lazım yardım edebilir misiniz?

  CEVAPLA
 25. kemalkemal

  bende bu projeyi yapıyorum şu an ama ledler sürekli yanıyor 16f877 entegre işlem yapmıyor yardımcı olabilir misiniz ?

  CEVAPLA
 26. danyal kabacadanyal kabaca

  meraba arkadaşlar ben bu devreyi yaptım ama çalıştıramadım ledlerin artı boş uçlarına kaç volt vereceğiz pikin beslemesi hangi ucundan verecez birde şasesi neresi bulamadım yardımcı olursanız sevinirim?

  CEVAPLA
  1. muratmurat

   bana malzeme konusunda yardımıcı olurmurmusun final ödevim bu

   CEVAPLA
 27. Cem İLHANCem İLHAN

  Devrenin çalışmasını anlatır mısınız acaba? proje devrem bu yüzden dosyaya eklemek zorundayım devrenin çalışmasını

  CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir