tarihinde yayımlanan PIC 16F84 için Programlama ve Deneme Devresi ile 2745 yazısı var. Yazar