tarihinde yayımlanan 01.05.2017 tarihinde güncellenen 8051 RTC DS1302 ile LCD Gösterimli Dijital Saat ile 2717 yazısı var. Yazar;