tarihinde yayımlanan 25.11.2019 tarihinde güncellenen PIC 16F628 ile 2X16 LCD Göstergeli Dijital LC Metre ile 2717 yazısı var. Yazar;