tarihinde yayımlanan PIC 16F628 ile 2X16 LCD Göstergeli Dijital LC Metre ile 2747 yazısı var. Yazar