tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen Osiloskop ile malzeme komponent testi için devre ile 2717 yazısı var. Yazar;