tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen NJM5582 ve TL072 Opamplar ile Stick Mixer ile 2717 yazısı var. Yazar;