tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen NE5532 Crossover aktif ses filtre devreleri ile 2717 yazısı var. Yazar;