tarihinde yayımlanan NCP1653 SMPS HIPER 580W ATX HPU4K580 ile 2745 yazısı var. Yazar