tarihinde yayımlanan 14.07.2014 tarihinde güncellenen NCP1653 SMPS HIPER 580W ATX HPU4K580 ile 2717 yazısı var. Yazar;