MSP430 ASM 74HC595 ile 2X16 LCD Ekran Kullanımı

| Temmuz 14, 2014 Tarihinde güncellendi
MSP430 ASM 74HC595 ile 2X16 LCD Ekran Kullanımı

Merhaba arakdaşlar bu yazımda MSP430 LCD ekran kullanımından bahsedeceğim. Bu ekranlar 8/4 bit modunda iki farklı yöntem ile sürülebilir. Biz 8 bit modunda süreceğiz bunu yapabilmek için daha önce yayınlanış olan 74hc595 sürücü kodumuz üzerine eklemler yaparak gerçekleştireceğiz.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Kısaca 8 bitlik Veriyi 74hc595 üzerinden gönderip konfigrasyon bitlerinide mcu tarafından kontrol edip kodun işlenmesini sağlıyacağız. Öncelikle ilk satırda Müjdat 2. satırda ise TEKE yazısı görünecek ve belli süre sonra ekrandaki yazılar silinecek ve 2. satırda belirli aralıklarda saymaya başlayacak sayma işlem 99.999 sayısından sonra başa döner ve buton yardımıyla sayma işlemini durudurup yeniden başlatablirsiniz.

lcd-74hc595

LCD Sürülmesinde 74hc595 entegresi hakkında bilgi ve kullanımı için “MSP430 ASM 74HC595 Kullanımı” başlığı altında yayınlanmış olan yazımı inceleyebilirsiniz.

Kaynak kod;


#include "msp430g2231.h"           ; #kulanılan mcu yu tanımlıyoruz
;*******74595 PİNLERİ***********
#define  R_PIN EQ 00010000B;BIT4;10h;
#define  E_PIN EQ 00100000B;BIT5;20h;00100000b;
#define  D_PIN EQ 01000000B;BIT6;40h;01000000b;
#define  C_PIN EQ 10000000B;BIT7;80h;10000000b;

;************LCD PİNLERİ********
;#define  RW_PIN  BIT2;lcd RW okuma yazma modu pinin
#define  EN_PIN EQ 0000100B;BIT2;lcd enable data portlarındaki bilgiyi lcdyeyazdırma pini
#define  DI_PIN EQ 0000001B;BIT0;Data komut pini göndeilen pinin datamı yoksa komutmuoldugunu belirler
;*****************************
#define  KOMUT_MODU bic.b   BIT0,P1OUT
#define  VERI_MODU bis.b  BIT0,P1OUT
#define  YAZDIR_1 bis.b   BIT2,P1OUT
#define  YAZDIR_0 bic.b   BIT2,P1OUT
;#define  OKUMA_MODU bis.b   BIT2,P1OUT
;#define  YAZMA_MODU bic.b   BIT2,P1OUT
#define   PN
DATA1 EQU 0x0200;R15;shift regestiriye gönderilen veri bu değişkende
VERI EQU 0x0202;#define  VERI 0x0210;R9 ;veri değişkeni ise şift regestiriye gönderilmek
CNT1 EQU 0x0204; #define  CNT1 0x0202;şift regestiriye gönderilen veri 16 bit
LCD_INFO EQU 0X0206
LCD_1   EQU 0X0208
LCD_2   EQU 0X0210
LCD_3   EQU 0X0212
LCD_4   EQU 0X0214
LCD_5   EQU 0X0216
;LCD_CNT  EQU 0X0210
;LCD_CHR  EQU 0X0212
;LCD_STR EQU 0X0206

;***********MAKROLAR********************

SHIFTOUT  MACRO  SENT_DATA
;    MOV.W #SENT_DATA,&R7
  MOV  #SENT_DATA,DATA1
  CALL  #SHIFTREG  
    ENDM
LCD_INIT MACRO PIN_CNT,SATIR_CNT,FONT
    CLR.W LCD_INFO
    BIS.B #BIT5,LCD_INFO
    IF PIN_CNT=4;LCD 4BİT MODUNDAMI YOKSA 8 BİT MODUNDAMI ÇALIŞTIRILACAK
    BIC.B #BIT4,LCD_INFO;4 BİT MODUNDA
    ELSE
    BIS.B #BIT4,LCD_INFO;8BİT MODUNDA
    ENDIF
    IF SATIR_CNT=1;KULLANILAN LCD 1 Mİ 2 Mİ SATIR İÇERİYO
    BIC.B #BIT3,LCD_INFO;1 SATIRLIK LCD
    ELIF SATIR_CNT=2;ELIF SATIR_CNT=1
    BIS.B #BIT3,LCD_INFO;2 SATIRLI LCD
    ENDIF
    IF FONT=1;FONT 5X7 Mİ 5X10 MU OLACAK
    BIC.B #BIT2,LCD_INFO;5X7 FONT
    ELSE;ELIF SATIR_CNT=1
    BIS.B #BIT2,LCD_INFO;5X10 FONT
    ENDIF
    MOV.W LCD_INFO,DATA1
    CALL #KOMUT_YAZ
    ENDM
LCD_KOR MACRO RW,CLM
  IF RW=1  
  MOV  #007fH+CLM,DATA1
  ELIF RW=2 
  MOV  #00BFH+CLM,DATA1;ELSE
  ELIF RW=3
  MOV  #008FH+CLM,DATA1;ELSE
  ELIF RW=4 
  MOV  #00CFH+CLM,DATA1;ELSE  
  ENDIF
  CALL #KOMUT_YAZ
  ENDM
LCD_KARAKTER MACRO TXT
    REPTC C_TXT,TXT;"MUJDAT"
    MOV.W  #'C_TXT',DATA1;LCD_CHR
    CALL #VERI_YAZ;LCD_KARAKTER #LCD_CHR
    ENDR
  ENDM
LCD_TEMIZLE MACRO RW
  IF RW=1  
  MOV  #007fH+1,DATA1
  ELIF RW=2 
  MOV  #00BFH+1,DATA1;ELSE
  ELIF RW=3
  MOV  #008FH+1,DATA1;ELSE
  ELIF RW=4 
  MOV  #00CFH+1,DATA1;ELSE  
  ENDIF
  CALL #KOMUT_YAZ
  CALL #TEMIZLE
  ENDM
LCD_OUT MACRO LCD_DATA,ROW,COLM
  IF ROW=1  
  MOV  #007fH+COLM,DATA1
  ELIF ROW=2 
  MOV  #00BFH+COLM,DATA1;ELSE
  ELIF ROW=3
  MOV  #008FH+COLM,DATA1;ELSE
  ELIF ROW=4 
  MOV  #00CFH+COLM,DATA1;ELSE  
  ENDIF
  CALL #KOMUT_YAZ
  MOV.B LCD_DATA,DATA1
  CALL #VERI_YAZ
  ENDM
LCD_ON MACRO KURSOR,EFEK
    CLR LCD_INFO
    BIS.B #BIT3,LCD_INFO
    BIS.B #BIT2,LCD_INFO
    IF KURSOR=0;
    BIC.B #BIT1,LCD_INFO;
    ELIF KURSOR=1;ELSE
    BIS.B #BIT1,LCD_INFO;
    ENDIF
    IF EFEK=0;
    BIC.B #BIT0,LCD_INFO;
    ELIF EFEK=1;ELSE;ELIF SATIR_CNT=1
    BIS.B #BIT0,LCD_INFO;
    ENDIF
    MOV LCD_INFO,DATA1
    CALL #KOMUT_YAZ
    ENDM
LCD_KOMUT MACRO KMT
  MOV  KMT,DATA1
  CALL #KOMUT_YAZ  
  ENDM
LCD_SIL MACRO
  MOV #01H,DATA1
  CALL #KOMUT_YAZ
  ENDM
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    NAME  Mainloop          ; module name
    PUBLIC Mainloop          ; make the main label vissible
    RSEG  CSTACK         ; pre-declaration of segment
    RSEG  CODE 
init:  MOV  #SFE(CSTACK), SP    ; set up stack
      MOV.W  #WDT_ADLY_1000,&WDTCTL;WDT_ADLY_1000 WDT Yİ KULLANARAK 1000MS GECİKME YARATIR
      BIS.B  #10001B,IE1      ;IE1 REGESTİRİSİ GENEL KESME KAYNAKLARINI KONTROL EDN REGESTİRİ
;      BURDAN NMIIE VE WDTIE BAYRAKLARINI KURUYORUZ WDT KESMESİ OLUŞMASI İÇİN
      mov.b  #11110111b,P1DIR    ; P1 portunun 0 ve 6 bitleri çıkış gerisi giriş olarak ayarlandı
      mov.b  #00001000b,P1IE     ;P1 PORTUNUN HANGİ PİNİNDEN KESME OLUŞACAĞINI BLİERLER
      mov.b  #00001000b,P1IES     ; KESMENİN DÜŞEN KENARMI YOKSA YÜKSELEN KENARMI OLDUGUNU BELİRLER.
     LCD_SIL        ;LCD Yİ TAMAMEN SİLER
     LCD_INIT 8,2,1    ;1. PARAMETRE 4/8 BİTMİ ÇALIŞTIRILICAĞINI SEÇMEYE YARAR.
     ;2. PARAMETRE KULLANILAN LCD NİN KAÇ SATIR OLDUĞUNU BELİRTİR.
     ;3. PARAMETRE
     LCD_ON 0,0      ;LCD YE AÇMA KOMUTU GÖNDERİR BUNU YAPRKEN2 ADET PARAMETRE ALIR
     ;1. PARAMETRE İMLECİ GÖRÜNÜR/GİZLİ YAPMAYA YARAR(0/1)
     ;2. OARAMETRE İMLECİN KIRPMA EFEKTİ AÇMA/KAPAMAYA YARAR (0/1)
     LCD_SIL
     MOV  #'0',LCD_1
     MOV  #'0',LCD_2
     MOV  #'0',LCD_3
     MOV  #'0',LCD_4
     MOV  #'0',LCD_5
     EINT         ;Genel interput kaynaklarını etkinleşirir.
Mainloop  ;Ana program bloğu
; LCD YAZDIRMAK İÇİN 2 ADET MAKRO YAZDIM ,LCD_OUT BELİRTİLEN KORDİNATLARA 1 KAREKTER YAZAR.
; 1. MAKROMUZ LCD_OUT BU MAKRODA 3 ADET PARAMAETRE VAR 1. PARAMETRE YAZILACAK KAREKTERİ BELİRTİR.
; 2.PAREMETREDE SATIR 3.PARAMETREDE SUTUN BELİRTİLİREK İSTENİLEN SATIR VE SUTUNDA İSTEDİĞİMİZ
; KAREKTERİ GÖSTEREBLİRSİNİZ.
    LCD_OUT  #'M',1,5
    LCD_OUT  #'U',1,6
    LCD_OUT  #'J',1,7
    LCD_OUT  #'D',1,8
    LCD_OUT  #'A',1,9
    LCD_OUT  #'T',1,10       
    LCD_OUT  #'T',2,6
    LCD_OUT  #'E',2,7
    LCD_OUT  #'K',2,8
    LCD_OUT  #'E',2,9
    jmp   $; Mainloop ;herhangibi bir kesme oluşana kadar sonsuz döngüye girer.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;**********************74595 entegresine veri gönderen komut***************
SHIFTREG         ;74595 regestiri bitleri yazdıracak gönderecek program
   CALL #SRESET    ;Regestiriyi resetle( tüm bitleri sıfırla)
   mov.w   #10h,CNT1 ;Sayac regestirisin 16 sayısını yükle
SRG  RLA   DATA1    ;DATA1 deişkeninideki değeri bir sola kaydır.kaydırma işleminde Değişkenini 16. biti herzaman Status regestirisinin C (Caeryy)bitinde gösterilir.
; bizde bu özelliği kullanrak C floğındaki değere göre 74hc595 entegresindeki Data pininin değerini ayarlamak suretiyle bitlerin yazdırılmasıın sağlıyacağız.
   jc   SETPIN   ;SR nin C bitinin değeri Set(1) ise SETPIN etiketine git
   jnc   CLRPIN   ;SR nin C bitinin değeri reset(0) ise CLRPIN etiketine git
SETPIN          ;74595 entegresinin data(DS 14 nolu pini) değerini set(1) yap.
   BIS.B #BIT6,&P1OUT  
   jmp  CLOCK
CLRPIN BIC.B #BIT6,&P1OUT ;74595 entegresinin data(DS 14 nolu pini) değerini reset(0) yap.
CLOCK           ; clock palsi göndererek data pinindeki değeri şift regestiriye yazdırır.
; clock işlemi portlardaki bitleri bir sola kaydırarak data(ds 14.)pinindeki değeri 0. bite yazdırarak 8bitlik veriyi portlara gönderir.
   BIC.B #BIT7,&P1OUT  ;clock pinini resetle
   NOP         ;bir saykıl bekle
   BIS.B #BIT7,&P1OUT  ;clock pinini Set et.
   dec  CNT1     ;göndrilen veriyi say 16 ya ulaştığında işlemi bitir.
   jnz  SRG      ;sayma işlemi 16 dan küçükse başa dön.
E_            ;veri gönderme işlemi bitti ise gönderilen verileri 74595 entegresine yazdır ve işlem portlardan görünsün
   BIC.B #BIT5,&P1OUT
   NOP
   BIS.B #BIT5,&P1OUT
   ret         ;veri gönderme prosödürü bitti. kaldığın yerden çalışmak için geri dön.
;********************************************************************************************************
SRESET           ;74595 entegresinini reset pinine bir pals göndrir ve entegrenin resetlenerek portların değerini sıfırlar.
   BIC.B #BIT4,&P1OUT
   NOP
   BIS.B #BIT4,&P1OUT
   ret
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;***********LCD KOMUTLARI*******************
TEMIZLE
  MOV  #10H,R7
TEMIZLE_  
  MOV.B  #00010000B,DATA1
  CALL #VERI_YAZ
  DEC  R7
  JNZ TEMIZLE_
RET
KOMUT_YAZ
;  YAZMA_MODU
   bic.b   #BIT0,P1OUT;KOMUT_MODU
   bis.b   #BIT2,P1OUT;YAZDIR_0
  MOV.W  DATA1,R5
  CALL #SHIFTREG;SHIFTOUT #DATA1;  CALL #SHIFTREG
  CALL #GECIKME
  bic.b   #BIT2,P1OUT;YAZDIR_1
 RET
VERI_YAZ
;  YAZMA_MODU
  bis.b  #BIT0,P1OUT;VERI_MODU
  bis.b   #BIT2,P1OUT;YAZDIR_0
  MOV #DATA1,R5
  MOV DATA1,R5
  CALL #SHIFTREG;SHIFTOUT DATA1
  CALL #GECIKME
  bic.b   #BIT2,P1OUT;YAZDIR_1
  RET
GECIKME
   MOV #0FFFH,R6
DLY1 DEC  R6
   JNZ DLY1
   RET
 ;************SAYDIRMA PROGRAMI*********************
SAYAC
;    ;1. SAYI
    CMP #'9',LCD_1
    JGE SAYI_2
    INC.B LCD_1
    RET;JMP SAYI_2_
;2. SAYI   
SAYI_2 MOV #'0',LCD_1;CLR  LCD_1
    CMP #'9',LCD_2
    JGE SAYI_3
    INC.B LCD_2
    RET;JMP SAYI_3_
;3. SAYI   
SAYI_3 MOV #'0',LCD_2;CLR  LCD_2
    CMP #'9',LCD_3
    JGE SAYI_4
    INC.B LCD_3
    RET;JMP SAYI_4_
;4. SAYI   
SAYI_4 MOV #'0',LCD_3;CLR LCD_3
    CMP #'9',LCD_4
    JGE SAYI_5
    INC.B LCD_4
    RET;JMP SAYI_5_
;5. SAYI   
SAYI_5 MOV #'0',LCD_4;CLR  LCD_4
    CMP #'9',LCD_5
    JGE SAYI_0
    INC.B LCD_5
    RET
SAYI_0 MOV #'0',LCD_5;CLR LCD_5
    RET
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
BTN_KESME        ;buton kesmesi oluştuğunda WDT kesmesinin oluşması için gerekli(IE1 Reg. 0. biti) bitin değerini tersleyerek WDT kesmesinin durumunu değiştiri (AÇ/KaPA) 
      xor.b   #1h,IE1 ;Genel kesme ayarları için gerekli Regestirinin WDT kesmesi için ayrılmış bitinin durumunu tesrle
      BIC.B   #WDTIFG,IFG1 ;kesme kaynaklarını gösteren regestirinin WDt ileilgili bitini sıfırla 
      BIC.B   #00001000b,P1IFG ;buton kesmesinin hangi butondan olluştuğunu göstren regestirirni ilgili bitin sıfırla.
      EINT    ;genel kesme bayrağını etkinleştir (herhanigbi bir kesme oluştuğunda algıla)
      RETI    ;kesmeden dön ve kaldığın yerden işlemlerin yapmaya devam et.
WDT_KES  ;WDT kesmesi oluştuğunda bu etikete dallan.
     LCD_KOR 1,3;YAZIYI YAZACAĞI KORDİNATLARI BELİRTİYORUZ
     LCD_KARAKTER "CIZGI-TAGEM";YAZIYI BİR DÖNGÜ İLE LCD YE YAZDIRIYORUZ
     CALL #SAYAC ;LCD DEKİ SAYILASRI BİRER BİRER ARTIRMAYA YARAYAN KODDU ÇAĞIRIYORUZ.
     MOV  #LCD_1,R8;LCD DEKİ 1LER BASAMAĞINI R8 REG. ALIR
     LCD_OUT  @R8,2,10;R8 DEKİ SAYIYI LCD DE GÖSTER
     MOV  #LCD_2,R8
     LCD_OUT  @R8,2,9
     MOV  #LCD_3,R8
     LCD_OUT  @R8,2,8
     MOV  #LCD_4,R8
     LCD_OUT  @R8,2,7
     MOV  #LCD_5,R8
     LCD_OUT  @R8,2,6
BITIR     
      BIC.B   #1H,IFG1       ;IFG1 REGESTİRİSİ OLUŞAN KESMENİNİ KAYNAĞINI GÖSTEREN rEGESTİRİDİR.
;WDTIFG (0 BİTİ) WDT KESME KAYNAĞINI GÖSTERİR. KESME OLUŞTUĞUNDA BU BAYRAK 1 OLUR YENİDEN WDT KURMAK İÇİN BU BAYRAĞIN SIFIRLANMASI GERKLİDİR.
      EINT              ; (GIE) GENEL KESME BAYRAĞINI AKTİFLEŞTİRİR
      RETI
COMMON INTVEC
      DINT       ;GIE KESME BAYRAĞINI TEMİZLE (0 YAPAR)
      ORG   WDT_VECTOR;0FFFEh WDT KESME VEKTÖRÜ
      DW   WDT_KES  ; KESME OLUŞUNCA BU ETİKETE DALLAN
      ORG   RESET_VECTOR;0FFFEh; İLK ENERCİ GELDİĞİNDE VEYA RESET EDİLDİĞİNDE BU ETİKETE DALLAN
      DC16  init 
      ORG   PORT1_VECTOR;0xFFE4;buton kesme vektörü
      DW   BTN_KESME;kesme butondan oluştuğunda gidilecek kesme etiketi
      END Mainloop

Yayım tarihi: 2011/10/03 Etiketler: , , , , ,4 Yorum “MSP430 ASM 74HC595 ile 2X16 LCD Ekran Kullanımı

 1. MerveMerve

  Merhaba
  Benim projem 16×2 karakter lcd de isim soyisim ve sıcaklık göstermek.acaba bu devrenin board üzerine nasıl kurulacağına dair bir şema paylaşabilir misiniz? çok sevinirim..Kolay gelsin..

  CEVAPLA
 2. AliAli

  Merhaba, ben ı2c kullanarak LCD ile msp’yi haberleştirmek istiyorum ama kaynak bulamadım. Yardımcı olabilir misiniz ?

  CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir