tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen 8 Kanal Triyak ve Opto İzolatörlü Sürücü Devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;