tarihinde yayımlanan 26.04.2017 tarihinde güncellenen Mikrodenetleyici Tabanlı (PIC16F690) Pil Monitörü BQ2018 ile 2717 yazısı var. Yazar;