tarihinde yayımlanan 22.03.2021 tarihinde güncellenen LPC1343 MCU LQFP48 ARM Deneme geliştirme devresi ile 2716 yazısı var. Yazar;