tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen Lazerli Sayım Sistemi (PIC16F877 Visual Basic Excel) ile 2717 yazısı var. Yazar;