tarihinde yayımlanan PIC16F87X İle Programlanabilir Otomasyon (Elektronik PLC) Kartı ile 2716 yazısı var. Yazar