tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F87X İle Programlanabilir Otomasyon (Elektronik PLC) Kartı ile 2717 yazısı var. Yazar;