tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen Kompanzasyon Harmonik Hesabı (Excel) ile 2717 yazısı var. Yazar;